Entreprenörskap med beslutsstöd

Moment: 3 - H20

Momentnamn: Entreprenörskap med beslutsstöd

Kurs: Företagsekonomi B

Kurskod(er): 2FE014

Kursplan(er): 2FE014

Studenter: Anm.kod: 24080

Hemsida: www.cambro.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Jessica Eriksson

Telefon: 090-7869982

E-post: jessica.eriksson@umu.se

Övrigt: Kursbok: Løwe Nielsen Suna med flera. Entrepreneurship in theory and practice : paradoxes in play . Second edition. : Cheltenham, Glos : Edward Elgar Publishing Limited : [2017]. ISBN: 1785364456

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 45

Dag: Måndag

Datum: 2020-11-02

Tid: 13:15-14:00

Aktivitet: Kursintroduktion

Lärare: JE

Övrigt: Gruppindelning för arbete med affärsplan sker under måndagen

Dag: Måndag

Datum: 2020-11-02

Tid: 14:15-16:00

Aktivitet: Föreläsning 1

Lärare: JE

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2020-11-03

Tid: -

Aktivitet: Föreläsning 2 INSTÄLLD

Lärare: JE

Övrigt: INTEGRERAS I FÖRELÄSNING3

Dag: Tisdag

Datum: 2020-11-03

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Gästföreläsning/workshop med Anna Parry, ProtoProto, om kreativitet.

Lärare: AP

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2020-11-04

Tid: 13:15-16:00

Aktivitet: Föreläsning 3

Lärare: JE

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2020-11-05

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Handledning 1, affärsidé

Sal: s313

Lärare: JE

Övrigt: Del av arbetet med affärsplanen och del av examination

VECKA 46

Dag: Måndag

Datum: 2020-11-09

Tid: 09:15-12:00

Aktivitet: Föreläsning 4 + workshop

Lärare: JE

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2020-11-11

Tid: 08:30-12:00

Aktivitet: Handledning 2

Sal: s313

Lärare: JE

Övrigt: Del av arbetet med affärsplanen och del av examination

Dag: Fredag

Datum: 2020-11-13

Tid: 09:15-10:00

Aktivitet: Föreläsning 5

Sal: Zoom

Lärare: JE

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2020-11-13

Tid: 10:15-11:00

Aktivitet: Gästföreläsning om budget och finansiering, Tobias Svanström

Sal: Zoom

Lärare: TS

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2020-11-13

Tid: 11:15-12:00

Aktivitet: Gästföreläsning om immaterialrätt, Johan Nordlund, Innovationskontoret

Sal: Zoom

Lärare: JN

Övrigt:

VECKA 47

Dag: Måndag

Datum: 2020-11-16

Tid: 13:15-16:00

Aktivitet: Workshop, Business model canvas, Oskar Riby, eXpression

Sal: Zoom

Lärare: OR

Övrigt: Del av arbetet med affärsplanen och del av examination

Dag: Tisdag

Datum: 2020-11-17

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Handledning 3

Sal: Zoom

Lärare: JE

Övrigt: Del av arbetet med affärsplanen och del av examination

Dag: Onsdag

Datum: 2020-11-18

Tid: 08:15-12:00

Aktivitet: Affärssystem som beslutsverktyg

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Examinerande aktivitet

Dag: Torsdag

Datum: 2020-11-19

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Information om Studententreprenör, Magdalena Lindström, Uminova Innovation. + Föreläsning 6

Sal: Zoom

Lärare: JE

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2020-11-20

Tid: 10:00-12:00

Aktivitet: Workshop om presentation med Cathrin Sandström, Venture Cup

Sal: Zoom

Lärare: CS

Övrigt: Förberedelse inför presentation av affärsplan

VECKA 48

Dag: Måndag

Datum: 2020-11-23

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Litteraturseminarium, Grupp A

Sal: Zoom

Lärare: JE

Övrigt: Examinerande aktivitet. Underlag lämnas in i Cambro senast 10.15

Dag: Måndag

Datum: 2020-11-23

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Litteraturseminarium, Grupp B

Sal: Zoom

Lärare: JE

Övrigt: Examinerande aktivitet. Underlag lämnas in i Cambro senast 10.15

Dag: Tisdag

Datum: 2020-11-24

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Handledning 4

Sal: Zoom

Lärare: JE

Övrigt: Del av arbetet med affärsplanen, frivilligt

Dag: Torsdag

Datum: 2020-11-26

Tid: 15:00-

Aktivitet: Inlämning av affärsplan

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2020-11-27

Tid: 08:30-12:00

Aktivitet: Presentation av affärsplan

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt: Examinerande aktivitet

VECKA 49

Dag: Måndag

Datum: 2020-11-30

Tid: 10:00-11:00

Aktivitet: Inför tentamen

Sal: Zoom

Lärare: JE

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2020-12-02

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Tentamen

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt: Examinerande aktivitet

VECKA 04

Dag: Måndag

Datum: 2021-01-25

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Omtentamen

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt: