Räkenskapsanalys och värdering

Moment: 2 - H20

Momentnamn: Räkenskapsanalys och värdering

Kurs: Företagsekonomi B

Kurskod(er): 2FE014

Kursplan(er): 2FE014

Studenter: Fristående kurs, Kostvetarprogrammet

Hemsida: www.cambro.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Henrik Höglund

E-post: henrik.hoglund@umu.se

Övrigt: Preliminärt schema!

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 40

Dag: Torsdag

Datum: 2020-10-01

Tid: 13:15-15

Aktivitet: Föreläsning 1

Sal: Zoom

Lärare: HH

Övrigt:

VECKA 41

Dag: Måndag

Datum: 2020-10-05

Tid: 13:15-15

Aktivitet: Föreläsning 2

Sal: Zoom

Lärare: HH

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2020-10-06

Tid: 13:15-15

Aktivitet: Föreläsning 3

Sal: Zoom

Lärare: HH

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2020-10-07

Tid: 13:15-15

Aktivitet: Föreläsning 4

Sal: Zoom

Lärare: HH

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2020-10-08

Tid: 13:15-15

Aktivitet: Föreläsning 5

Sal: Zoom

Lärare: HH

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2020-10-09

Tid: 13:15-15

Aktivitet: Gruppövning nyckeltal

Lärare:

Övrigt:

VECKA 42

Dag: Måndag

Datum: 2020-10-12

Tid: 13:15-15

Aktivitet: Föreläsning 6

Sal: Zoom

Lärare: HH

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2020-10-13

Tid: 13:15-15

Aktivitet: Föreläsning 7

Sal: Zoom

Lärare: HH

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2020-10-14

Tid: 13:15-15

Aktivitet: Föreläsning 8

Sal: Zoom

Lärare: HH

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2020-10-15

Tid: 13:15-15

Aktivitet: Föreläsning 9

Sal: Zoom

Lärare: HH

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2020-10-16

Tid: 13:15-15

Aktivitet: Gruppövning DuPont och hävstång

Lärare:

Övrigt:

VECKA 43

Dag: Måndag

Datum: 2020-10-19

Tid: 13:15-15

Aktivitet: Föreläsning 10

Sal: Zoom

Lärare: HH

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2020-10-20

Tid: 12:15-16

Aktivitet: Handledning

Sal: Zoom

Lärare: HH

Övrigt: Bokas gruppvis i Cambro

Dag: Onsdag

Datum: 2020-10-21

Tid: 08:15-12

Aktivitet: Affärssystemsövning (examination)

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Se instruktioner i Cambro

Dag: Torsdag

Datum: 2020-10-22

Tid: 12:15-16

Aktivitet: Handledning

Sal: Zoom

Lärare: HH

Övrigt: Bokas gruppvis i Cambro

Dag: Fredag

Datum: 2020-10-23

Tid: 13:15-15

Aktivitet: Gruppövning värdering

Lärare:

Övrigt:

VECKA 44

Dag: Måndag

Datum: 2020-10-26

Tid: 12:15-16:00

Aktivitet: Handledning

Sal: Zoom

Lärare: HH

Övrigt: Bokas gruppvis i Cambro

Dag: Tisdag

Datum: 2020-10-27

Tid: 13:15-15

Aktivitet: Föreläsning 11

Sal: Zoom

Lärare: HH

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2020-10-28

Tid: 09:00-13:00

Aktivitet: Skriftlig individuell salstentamen

Lärare:

Övrigt: OBS! Anmälan senast 10 dagar före via Studentwebben

Dag: Torsdag

Datum: 2020-10-29

Tid: 12:15-16

Aktivitet: Presentationsseminarium (examination)

Sal: Zoom

Lärare: HH

Övrigt:

VECKA 50

Dag: Måndag

Datum: 2020-12-07

Tid: 15:00-19:00

Aktivitet: Omprov, skriftlig individuell salstentamen

Lärare:

Övrigt: OBS! Anmälan senast 10 dagar före via Studentwebben