Introduktion till handel och logistik

Moment: 1 - H20

Momentnamn: Introduktion till handel och logistik

Kurs: Företagsekonomi A HLP mom 1

Kurskod(er): 2FE214

Kursplan(er): 2FE214

Studenter: Civek Handel och logistik

Hemsida: www.cambro.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Elin Nilsson, Lars Silver, (Dan Frost)

Övrigt: Preliminärt schema då vi söker salar som fungerar utifrån gällande restriktioner gällande Covid-19.

Länk till schema

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat