Marknadsföring

Moment: 1 - H20

Momentnamn: Marknadsföring

Kurs: Företagsekonomi A mom 1

Kurskod(er): 2FE211

Kursplan(er): 2FE211

Studenter: CEP + Fristående

Hemsida: www.cambro.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Jan Bodin (kursansvarig), Erik Lindberg

Telefon: 090-786 6927

E-post: jan.bodin@umu.se, erik.lindberg@umu.se

Övrigt: OBS! Preliminärt schema. Justeringar för att förbättra och anpassa undervisningen utifrån ev förändringar i riktlinjerna ang Covid-19 kan komma att ske. Datum för tentamensgenomgång meddelas senare. Tillägg/justeringar t ex i form av ytterligare handledning kan komma att ske i dialog med studenterna under kursens gång.
Uppdatering: Registrerade studenter har nu tillgång till Cambrosidan för att kunna se vilken föreläsningsgrupp man tillhör. Mer material kommer att tillföras på måndag. (200828)

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 36

Dag: Måndag

Datum: 2020-08-31

Tid: 13-15

Aktivitet: Introduktion, kursutformning & uppgifter

Sal: H-sal G

Lärare: JN, EL

Övrigt: Grupp A i sal. (Övriga via Zoom.) (Kap. 1)

Dag: Tisdag

Datum: 2020-09-01

Tid: 10-12

Aktivitet: Grundläggande begrepp & omvärldsanalys

Sal: H-sal G

Lärare: JB

Övrigt: Grupp B i sal. (Kap. 2-3)

Dag: Onsdag

Datum: 2020-09-02

Tid: 10-12

Aktivitet: Strategier, planering & informationsinsamling

Sal: H-sal G

Lärare: JB

Övrigt: Grupp C i sal. (Kap 4+2)

Dag: Torsdag

Datum: 2020-09-03

Tid: 10-12

Aktivitet: Forts. informationsinsamling & källkritik

Sal: H-sal G

Lärare: JB

Övrigt: Grupp D i sal. (se ovan)

VECKA 37

Dag: Måndag

Datum: 2020-09-07

Tid: 13-16

Aktivitet: Konsumentbeteende & industriella marknader

Sal: H-sal G

Lärare: JB

Övrigt: Grupp A i sal. (Kap. 5-6)

Dag: Tisdag

Datum: 2020-09-08

Tid: 09-12

Aktivitet: Segmentering, val av målmarknad & positionering

Sal: H-sal G

Lärare: JB

Övrigt: Grupp B i sal. (Kap. 7)

Dag: Onsdag

Datum: 2020-09-09

Tid: 13-15

Aktivitet: Workshop för att knyta samman tidigare föreläsningar

Sal: H-sal G

Lärare: JB

Övrigt: Grupp C i sal.

Dag: Torsdag

Datum: 2020-09-10

Tid: 08-17

Aktivitet: Handledning & klartecken för grupparbete

Lärare: JB, EL

Övrigt: 15 min per grupp. Detaljschema i Cambro

Dag: Torsdag

Datum: 2020-09-10

Tid: 09-12

Aktivitet: Frivilliga seminarium för frågor & funderingar kring det ni läst så här långt

Sal: H-sal G

Lärare: JB

Övrigt: Anmälan via Cambro (3 sem a 1 timme vardera.)

Dag: Fredag

Datum: 2020-09-11

Tid: 13-15

Aktivitet: Varumärken, produkter & tjänster

Sal: H-sal G

Lärare: JB

Övrigt: Grupp D i sal. (Kap. 8-9)

VECKA 38

Dag: Tisdag

Datum: 2020-09-15

Tid: 09-12

Aktivitet: forts. Varumärken, produkter & tjänster

Sal: H-sal G

Lärare: JB

Övrigt: Grupp A i sal. (se ovan)

Dag: Tisdag

Datum: 2020-09-15

Tid: 12:00-12:45

Aktivitet: Information till CEP från studievägledare mfl

Sal: H-sal G

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2020-09-16

Tid: 13-15

Aktivitet: Prissättning & Plats

Sal: H-sal G

Lärare: EL

Övrigt: Grupp B i sal. (Kap 10, 11)

VECKA 39

Dag: Måndag

Datum: 2020-09-21

Tid: 13-16

Aktivitet: Konkurrensfördelar & marknadskommunikation

Lärare: EL

Övrigt: Grupp C i sal. (Kap 12, 13)

Dag: Tisdag

Datum: 2020-09-22

Tid: 13-16

Aktivitet: forts. marknadskommunikation

Sal: H-sal G

Lärare: EL

Övrigt: Grupp D i sal. (se ovan + 14)

Dag: Onsdag

Datum: 2020-09-23

Tid: 08-17

Aktivitet: Presentation & redovisning av grupparbete

Lärare: JB, EL

Övrigt: Detaljschema i Cambro, Varje grupp deltar i 1 timme

Dag: Torsdag

Datum: 2020-09-24

Tid: 08-12

Aktivitet: forts. Presentation & redovisning av grupparbete

Lärare: JB, EL

Övrigt: se ovan

Dag: Torsdag

Datum: 2020-09-24

Tid: 13-16

Aktivitet: Frivilliga seminarium för frågor & funderingar kring senare del av boken/förel.

Sal: H-sal G

Lärare: JB, EL

Övrigt: Anmälan via Cambro (3 sem a 1 timme vardera.)

VECKA 40

Dag: Måndag

Datum: 2020-09-28

Tid: 18-22

Aktivitet: TENTAMEN

Sal: ÖP

Lärare:

Övrigt:

VECKA 46

Dag: Måndag

Datum: 2020-11-09

Tid: 13-17

Aktivitet: OMTENTAMEN

Lärare:

Övrigt: