Affärsutveckling

Moment: 1 - H20

Momentnamn: Affärsutveckling

Kurs: Entreprenörskap och företaget i samhället

Kurskod(er): 2FE027

Kursplan(er): 2FE027

Studenter: Gastronomi, Turism

Hemsida: www.cambro.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Ivan Riumkin, Maxim Vlasov

Telefon: 0720437865

E-post: maxim.vlasov@umu.se

Övrigt: Inspelda föreläsningar ska finnas på CAMBRO.

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 36

Dag: Måndag

Datum: 2020-08-31

Tid: 10-12

Aktivitet: Kursintroduktion

Sal: S305

Lärare: IR, MV

Övrigt: Om entreprenörskap, kursens upplägg och examination. Gruppindlening.

Dag: Tisdag

Datum: 2020-09-01

Tid: 13-16:30

Aktivitet: Seminarium/filmvisning: Chef (2014)

Sal: L212

Lärare: MV

Övrigt: Förutsättningar för entreprenörskap, Den entreprenöriella processen. Mer information i Cambro.

Dag: Onsdag

Datum: 2020-09-02

Tid: 13-16

Aktivitet: Workshop i affärsidéer och kreativitet (med Innovationskontoret)

Sal: L212

Lärare: Johannes Pers

Övrigt: Obs tidsändring! Obligatoriskt deltagande (affärsplan)

Dag: Torsdag

Datum: 2020-09-03

Tid: 13-14

Aktivitet: Drop-in: frågor om inspelda föreläsningar och kursen

Sal: ZOOM

Lärare: MV

Övrigt: Zoom länk: https://umu.zoom.us/j/69328662050

Dag: Fredag

Datum: 2020-09-04

Tid: 09-12

Aktivitet: Handledning 1: Grönt kort

Lärare: IR

Övrigt: Obligatoriskt deltagande (affärsplan) Karta https://bit.ly/3jahQ0e

VECKA 37

Dag: Måndag

Datum: 2020-09-07

Tid: 10-12

Aktivitet: Seminarium/rollspel: Intressenter, hållbarhet och hållbart företagande

Sal: L212

Lärare: MV

Övrigt: Mer information i Cambro.

Dag: Onsdag

Datum: 2020-09-09

Tid: 10-12

Aktivitet: Seminarium/case: Att förhålla sig till omvärlden

Sal: S305

Lärare: MV

Övrigt: Analys av omvärld, bransch och marknad. Marknadstrategier. Mer information i Cambro.

Dag: Torsdag

Datum: 2020-09-10

Tid: 09-16

Aktivitet: Dugga 1 (nätburen tentamen)

Sal: CAMBRO

Lärare:

Övrigt: Examinerande. Provet tar 40 minuter och är tillgänligt kl.9-16.

Dag: Fredag

Datum: 2020-09-11

Tid: 09-12

Aktivitet: Handledning 2

Sal: HH Ivans kontor

Lärare: IR

Övrigt: Frivilligt vid behov (anmälan krävs) Karta https://bit.ly/3jahQ0e

Dag: Fredag

Datum: 2020-09-11

Tid: 13-14

Aktivitet: Drop-in: frågor om inspelda föreläsningar och kursen

Sal: ZOOM

Lärare: MV

Övrigt: Zoom länk: https://umu.zoom.us/j/69328662050

VECKA 38

Dag: Måndag

Datum: 2020-09-14

Tid: 08-12

Aktivitet: Workshop i affärsmodeller och pitch (med eXpression)

Lärare: Oskar Riby

Övrigt: Obligatoriskt deltagande (affärsplan) Adress: Östra Strandgatan 32 https://goo.gl/maps/UZECv4erMnsMZPGS8

Dag: Tisdag

Datum: 2020-09-15

Tid: 10-12

Aktivitet: Workshop: retorik och konsten att kommunicera

Sal: L212

Lärare: MV

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2020-09-16

Tid: 10-12

Aktivitet: Workshop: kalkyler och resultatplanering

Sal: L212

Lärare: IR, MV

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2020-09-17

Tid: 09-16

Aktivitet: Dugga 2 (nätburen tentamen)

Sal: CAMBRO

Lärare:

Övrigt: Examinerande. Provet tar 60 minuter och är tillgänligt kl.9-16.

Dag: Fredag

Datum: 2020-09-18

Tid: 09-12

Aktivitet: Handledning 3

Sal: HH Ivans kontor

Lärare: IR

Övrigt: Frivilligt vid behov (anmälan krävs) Karta https://bit.ly/3jahQ0e

Dag: Fredag

Datum: 2020-09-18

Tid: 13-14

Aktivitet: Patent och immateriella rättigheter

Sal: ZOOM

Lärare: Johan Nordlund

Övrigt: Gästföreläsning med Innovationskontoret Zoom länk: https://umu.zoom.us/j/69328662050

VECKA 39

Dag: Måndag

Datum: 2020-09-21

Tid: -23:59

Aktivitet: Skicka affärsplan till opponentgrupp

Sal: CAMBRO

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2020-09-22

Tid: 09-

Aktivitet: Essäfrågor (hemtentamen) publiceras

Sal: CAMBRO

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2020-09-23

Tid: 09-16

Aktivitet: Presentation av affärsplaner

Sal: L212

Lärare: IR

Övrigt: Examinerande (affärsplan)

Dag: Torsdag

Datum: 2020-09-24

Tid: -17

Aktivitet: Inlämning av affärsplan

Sal:

Lärare:

Övrigt: Examinerande (affärsplan)

Dag: Torsdag

Datum: 2020-09-24

Tid: 09-16

Aktivitet: Omexamination dugga 1 (nätburen tentamen)

Sal: CAMBRO

Lärare:

Övrigt: Examinerande. Provet tar 30 minuter och är tillgänligt kl.9-16.

VECKA 40

Dag: Tisdag

Datum: 2020-09-29

Tid: -23:59

Aktivitet: Inlämning av hemtentamen

Sal: CAMBRO

Lärare:

Övrigt: Examinerande

Dag: Torsdag

Datum: 2020-10-01

Tid: 09-16

Aktivitet: Omexamination dugga 2 (nätburen tentamen)

Sal: CAMBRO

Lärare:

Övrigt: Examinerande. Provet tar 45 minuter och är tillgänligt kl.9-16.