Innovation och Affärsutveckling

Moment: 1 - H20

Momentnamn: Innovation och Affärsutveckling

Kurs: Innovation och affärsutveckling

Kurskod(er): 2FE227

Kursplan(er): 2FE227

Studenter: Fristående kurs (NÄT)

Hemsida: www.cambro.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Jan Abrahamsson, Sergio Alves, Lucas Haskell

E-post: jan.abrahamsson@umu.se

Övrigt: Översiktsschema för 2020 nu tillgängligt
Länk till översiktsschema

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat