Redovisningsteori och praxis

Moment: 1 - H20

Momentnamn: Redovisningsteori och praxis

Kurs: Redovisning C mom 1

Kurskod(er): 2FE218

Kursplan(er): 2FE218

Hemsida: www.cambro.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Stefan Sundgren

Telefon: +46-90-7867931

E-post: stefan.sundgren@umu.se

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 36

Dag: Måndag

Datum: 2020-08-31

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Introduktion; vilka regelverk styr redovisningen?

Sal: Zoom

Lärare: Stefan

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2020-09-01

Tid: -

Aktivitet: Syftet med finansiell rapportering; definitioner; grundläggande redovisningsprinciper

Sal:

Lärare:

Övrigt: Självstudier, video i Cambro

Dag: Onsdag

Datum: 2020-09-02

Tid: 15:15-17:00

Aktivitet: Intäkter 1

Lärare:

Övrigt: Grupp 1

Dag: Onsdag

Datum: 2020-09-02

Tid: 17:15-19:00

Aktivitet: Intäkter 1

Lärare:

Övrigt: Grupp 2

Dag: Torsdag

Datum: 2020-09-03

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Intäkter 2

Lärare:

Övrigt: Grupp 1

Dag: Torsdag

Datum: 2020-09-03

Tid: 15:15-17:00

Aktivitet: Intäkter 2

Sal: S205

Lärare:

Övrigt: Grupp 2

Dag: Fredag

Datum: 2020-09-04

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Intäkter 3

Lärare:

Övrigt: Grupp 1

Dag: Fredag

Datum: 2020-09-04

Tid: 15:15-17:00

Aktivitet: Intäkter 3

Sal: HsalF

Lärare:

Övrigt: Grupp 2

VECKA 37

Dag: Måndag

Datum: 2020-09-07

Tid: -

Aktivitet: Varulager

Sal:

Lärare:

Övrigt: Självstudier, video i Cambro

Dag: Tisdag

Datum: 2020-09-08

Tid: -

Aktivitet: Materiella tillgångar

Sal:

Lärare:

Övrigt: Självstudier, video i Cambro

Dag: Tisdag

Datum: 2020-09-08

Tid: 08:15-10:00

Aktivitet: Övning 1 (intäkter och varulager)

Sal: UB333

Lärare:

Övrigt: Grupp X

Dag: Tisdag

Datum: 2020-09-08

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Övning 1 (intäkter och varulager)

Sal: UB333

Lärare:

Övrigt: Grupp Y

Dag: Tisdag

Datum: 2020-09-08

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Övning 1 (intäkter och varulager)

Sal: UB333

Lärare:

Övrigt: Grupp Z

Dag: Onsdag

Datum: 2020-09-09

Tid: -

Aktivitet: Immateriella tillgångar

Sal:

Lärare:

Övrigt: Självstudier, video i Cambro

Dag: Onsdag

Datum: 2020-09-09

Tid: -

Aktivitet: Nedskrivningar

Sal:

Lärare:

Övrigt: Självstudier, video i Cambro

Dag: Torsdag

Datum: 2020-09-10

Tid: 09:15-12:00

Aktivitet: Leasing

Sal: N360

Lärare:

Övrigt: Grupp 1

Dag: Torsdag

Datum: 2020-09-10

Tid: 13:15-16:00

Aktivitet: Leasing

Sal: S213

Lärare:

Övrigt: Grupp 2

Dag: Fredag

Datum: 2020-09-11

Tid: 08:15-10:00

Aktivitet: Case diskussioner

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt: Grupp A

Dag: Fredag

Datum: 2020-09-11

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Case diskussioner

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt: Grupp B

Dag: Fredag

Datum: 2020-09-11

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Case diskussioner

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt: Grupp C

Dag: Fredag

Datum: 2020-09-11

Tid: 15:15-17:00

Aktivitet: Case diskussioner

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt: Grupp D

VECKA 38

Dag: Måndag

Datum: 2020-09-14

Tid: 13:15-17:00

Aktivitet: Övning 2 (materiella och immateriella tillgångar; nedskrivningar; leasing)

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2020-09-15

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Avsättningar

Lärare:

Övrigt: Grupp 1

Dag: Tisdag

Datum: 2020-09-15

Tid: 15:15-17:00

Aktivitet: Avsättningar

Lärare:

Övrigt: Grupp 2

Dag: Onsdag

Datum: 2020-09-16

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Uppskjutna skatter

Sal: HsalF

Lärare:

Övrigt: Grupp 1

Dag: Onsdag

Datum: 2020-09-16

Tid: 15:15-17:00

Aktivitet: Uppskjutna skatter

Sal: HsalF

Lärare:

Övrigt: Grupp 2

Dag: Torsdag

Datum: 2020-09-17

Tid: -

Aktivitet: Dagen reserverad för obligatorisk inlämningsuppgift: redovisning enligt K2 och K3

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2020-09-18

Tid: -

Aktivitet: Dagen reserverad för obligatorisk inlämningsuppgift: redovisning enligt K2 och K3

Sal:

Lärare:

Övrigt:

VECKA 39

Dag: Måndag

Datum: 2020-09-21

Tid: -

Aktivitet: Händelser efter balans; korrigering av fel; förstagångstillämpning av IAS/IFRS

Sal:

Lärare:

Övrigt: Självstudier, video i Cambro

Dag: Tisdag

Datum: 2020-09-22

Tid: 08:15-12:00

Aktivitet: Övning 3 (avsättningar, uppskjutna skatter, korrigering av fel, övergång till K3 eller IFRS)

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2020-09-23

Tid: -

Aktivitet: Kassaflödesanalys

Sal:

Lärare:

Övrigt: Självstudier, video i Cambro

Dag: Torsdag

Datum: 2020-09-24

Tid: 08:15-12:00

Aktivitet: Övning 4 (kassaflödesanalysen)

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt:

VECKA 40

Dag: Måndag

Datum: 2020-09-28

Tid: 09:00-13:00

Aktivitet: Tentamen

Lärare:

Övrigt:

VECKA 46

Dag: Måndag

Datum: 2020-11-09

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Omtentamen

Lärare:

Övrigt: A till J skriver på Östra paviljongen; L till Ö skriver på IKSU Helsingfors