Marknadsföring mom 1

Moment: 1 - H20

Momentnamn: Marknadsföring mom 1

Kurs: Företagsekonomi A1:1

Kurskod(er): 2FE182

Kursplan(er): 2FE182

Hemsida: www.cambro.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Philip Roth, Jan-Erik Jaensson

Övrigt: Länk till SCHEMA (pdf)
Notera att kursens upplägg bygger på löpande examination. Kursen har självregistrering (se separat anvisning)

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat