Introduktion till en servicelogik

Moment: 1 - H20

Momentnamn: Introduktion till en servicelogik

Kurs: Företagsekonomi A SMP mom 1

Kurskod(er): 2FE213

Kursplan(er): 2FE213

Studenter: Service Managementprogrammet

Hemsida: www.cambro.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Sofia Isberg

Övrigt: Schemat är preliminärt. Tider kan komma att ändras, men inte dagar. Justeringar kan göras under kursmomentets gång för att bättre stödja lärandet och samtidigt följa de restriktioner som finns. Anpassningar görs tillsammans med studenterna

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 36

Dag: Måndag

Datum: 2020-08-31

Tid: 13:00-14:00

Aktivitet: Service management - kursintroduktion

Sal: s205

Lärare: SI

Övrigt: Vi börjar 13.00

Dag: Måndag

Datum: 2020-08-31

Tid: 14:15-15:00

Aktivitet: Introduktion till en servicelogik - ämnesintroduktion

Sal: s305

Lärare: SI

Övrigt: Halva gruppen

Dag: Måndag

Datum: 2020-08-31

Tid: 15:15-16:00

Aktivitet: Introduktion till en servicelogik - ämnesintroduktion

Sal: s305

Lärare: SI

Övrigt: Andra halvan

Dag: Tisdag

Datum: 2020-09-01

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Service management, servicelogik och marknadsföring

Lärare: SI

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2020-09-02

Tid: 14:15-16:00

Aktivitet: Programintroduktion Informationskompetens och introduktion till uppgift

Lärare: SI

Övrigt: Programsamordnare Jan Bodin

Dag: Torsdag

Datum: 2020-09-03

Tid: 09:15-12:00

Aktivitet: Kundrelationer och tjänsteerbjudandet

Lärare: SI

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2020-09-04

Tid: 08:30-10:00

Aktivitet: Utmaningar och möjligheter i kundmötet

Sal: s213

Lärare: SI

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2020-09-04

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Kundmötet i praktiken

Sal: s312

Lärare: SI

Övrigt: INSTÄLLT

VECKA 37

Dag: Måndag

Datum: 2020-09-07

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Digitaliserade serviceprocesser Introduktion till uppgift Analys av ett företag

Lärare: SI

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2020-09-08

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Kvalitet i serviceprocesser Introduktion individuell uppgift

Lärare: SI

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2020-09-08

Tid: 12:00-17:00

Aktivitet: Grupparbete med utmaningar och möjligheter i kundmötet

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2020-09-09

Tid: 08:15-12:00

Aktivitet: Seminarier med fokus på kundmötet

Lärare: SI

Övrigt: Examinerande. Varje student deltar 60 minuter

Dag: Torsdag

Datum: 2020-09-10

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Organisering och ledning av företag och organisationer del 1.

Sal: s205

Lärare: SI

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2020-09-10

Tid: 13:00-15:00

Aktivitet: Möte i grupperna för val av företag och frågeställning

Lärare:

Övrigt: Meddela i Cambro

Dag: Fredag

Datum: 2020-09-11

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Organisering och ledning av företag och organisationer del 2

Lärare: SI

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2020-09-11

Tid: 15:00-

Aktivitet: Inlämning av uppgift om kundmötet

Sal:

Lärare:

Övrigt: Inlämning i Cambro

VECKA 38

Dag: Måndag

Datum: 2020-09-14

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Intern marknadsföring och servicekulturer

Lärare: SI

Övrigt: NYTT 2020-09-11

Dag: Tisdag

Datum: 2020-09-15

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Handledning, individuellt eller grupp

Sal: zoom

Lärare:

Övrigt: NYTT 2020-09-11. Anmälan i Cambro

Dag: Onsdag

Datum: 2020-09-16

Tid: 08:00-17:00

Aktivitet: Arbete med individuell uppgift/Grupparbete, analys av företag

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2020-09-16

Tid: 12:00-

Aktivitet: Inlämning av individuell uppgift

Sal:

Lärare:

Övrigt: Inlämning i Cambro

Dag: Torsdag

Datum: 2020-09-17

Tid: 08:30-14:00

Aktivitet: Handledning av grupparbete

Sal: s306/Zoom

Lärare: SI

Övrigt: Anmälan i Cambro

Dag: Fredag

Datum: 2020-09-18

Tid: 08:00-17:00

Aktivitet: Grupparbete, analys av företag

Sal:

Lärare:

Övrigt:

VECKA 39

Dag: Måndag

Datum: 2020-09-21

Tid: 11:00-

Aktivitet: Inlämning grupparbete analys av företag

Sal:

Lärare:

Övrigt: Inlämning i Cambro

Dag: Måndag

Datum: 2020-09-21

Tid: 11:00-17:00

Aktivitet: Förberedelse diskussion och presentation

Sal:

Lärare:

Övrigt: Förberedelse sker gruppvis

Dag: Tisdag

Datum: 2020-09-22

Tid: 08:30-17:00

Aktivitet: Presentationer och diskussioner, analys av företag

Sal: s305

Lärare: SI

Övrigt: Examinerande. Varje grupp deltar cirka 2 timmar

Dag: Onsdag

Datum: 2020-09-23

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Service management - vad tar vi med oss?

Lärare: SI

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2020-09-24

Tid: 12:00-

Aktivitet: Återinlämning analys av företag

Sal:

Lärare:

Övrigt: Inlämning i Cambro

Dag: Fredag

Datum: 2020-09-25

Tid: 15:00-18:00

Aktivitet: Tentamenstillfälle 1

Lärare:

Övrigt:

VECKA 40

Dag: Onsdag

Datum: 2020-09-30

Tid: -

Aktivitet: Omprov seminarier

Sal:

Lärare:

Övrigt: Tid och plats meddelas senare

VECKA 41

Dag: Tisdag

Datum: 2020-10-06

Tid: 10:15-11:00

Aktivitet: Tentamensgenomgång

Lärare: SI

Övrigt:

VECKA 46

Dag: Måndag

Datum: 2020-11-09

Tid: 09:00-12:00

Aktivitet: Tentamenstillfälle 2

Lärare:

Övrigt: