Marknadsföring

Moment: 2 - H20

Momentnamn: Marknadsföring

Kurs: Företagsekonomi A SMP & HLP mom 2

Kurskod(er): 2FE213

Kursplan(er): 2FE213

Studenter: 2FE213, 2FE214, 2FE027

Hemsida: www.cambro.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Ulrika Leijerholt (kursansvarig), Erik Lindberg

Övrigt: Preliminärt schema

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 40

Dag: Onsdag

Datum: 2020-09-30

Tid: 10-12

Aktivitet: Kursintroduktion och intro till marknadsföring

Sal: Hörsal UB.A.220 (Lindellhallen 2) + zoom

Lärare: UL & EL

Övrigt: Kursintro och kapitel 1

Dag: Torsdag

Datum: 2020-10-01

Tid: 08-10

Aktivitet: Föreläsning 1

Sal: Hörsal E + zoom

Lärare: UL

Övrigt: Kapitel 2

Dag: Fredag

Datum: 2020-10-02

Tid: 13-15

Aktivitet: Föreläsning 2

Sal: Hörsal UB.A.220 (Lindellhallen 2) + zoom

Lärare: UL

Övrigt: Kapitel 3 & 4

VECKA 41

Dag: Måndag

Datum: 2020-10-05

Tid: 10-12

Aktivitet: Föreläsning 3

Sal: Hörsal UB.A.220 (Lindellhallen 2) + zoom

Lärare: EL

Övrigt: Kapitel 5 & 6

Dag: Måndag

Datum: 2020-10-05

Tid: 15:00-

Aktivitet: Deadline för att gå med i en grupp (casearbete)

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2020-10-07

Tid: 10-12

Aktivitet: Föreläsning 4

Sal: Hörsal UB.A.220 (Lindellhallen 2) + zoom

Lärare: UL

Övrigt: Kapitel 7

Dag: Torsdag

Datum: 2020-10-08

Tid: 08-10

Aktivitet: Föreläsning 5

Sal: Hörsal UB.A.220 (Lindellhallen 2) + zoom

Lärare: UL

Övrigt: Kapitel 8

Dag: Fredag

Datum: 2020-10-09

Tid: 10-12

Aktivitet: Föreläsning 6

Sal: Hörsal UB.A.220 (Lindellhallen 2) + zoom

Lärare: UL

Övrigt: Kapitel 9 & 11

VECKA 42

Dag: Onsdag

Datum: 2020-10-14

Tid: 10-12

Aktivitet: Föreläsning 7

Sal: Hörsal E + zoom

Lärare: EL

Övrigt: Kapitel 10 & 13

Dag: Torsdag

Datum: 2020-10-15

Tid: 08:15-09

Aktivitet: Handledning individuellt casarbete

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt: UL

VECKA 43

Dag: Tisdag

Datum: 2020-10-20

Tid: 10-12

Aktivitet: Föreläsning 8

Sal: Hörsal UB.A.220 (Lindellhallen 2) + zoom

Lärare: UL

Övrigt: Kapitel 12

Dag: Tisdag

Datum: 2020-10-20

Tid: 15:00-15:45

Aktivitet: Handledning individuellt casearbete

Sal: Zoom

Lärare:

Övrigt: Handledning i helgrupp

Dag: Onsdag

Datum: 2020-10-21

Tid: 10-12

Aktivitet: Föreläsning 9

Sal: Hörsal E + zoom

Lärare: EL

Övrigt: Kapitel 14

Dag: Torsdag

Datum: 2020-10-22

Tid: 10:00-

Aktivitet: Deadline inlämning individuellt casearbete

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt:

VECKA 44

Dag: Onsdag

Datum: 2020-10-28

Tid: 08-10

Aktivitet: Uppföljningsföreläsning - frågor inför tenta

Sal: Zoom

Lärare: UL

Övrigt: Skicka ev. frågor till Ul senast tisdag 27 okt kl 8.00

Dag: Fredag

Datum: 2020-10-30

Tid: 08:00-12:00

Aktivitet: Tentamen

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt:

VECKA 50

Dag: Måndag

Datum: 2020-12-07

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Omtentamen

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt: