Organisation

Moment: 3 - H20

Momentnamn: Organisation

Kurs: Företagsekonomi A SMP & HLP mom 3

Kurskod(er): 2FE213

Kursplan(er): 2FE213

Studenter: HLP SMP

Hemsida: www.cambro.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Annika Andersson, Tove Näsman,

E-post: annika.andersson@umu.se, tove.nasman@umu.se,

Övrigt: Preliminärt

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 45

Dag: Måndag

Datum: 2020-11-02

Tid: 13:00-15:00

Aktivitet: Introduktion, Organisationer i ett historiskt perspektiv

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Förslag på litteratur kap 1-2. Viktig information om individuella uppgifterna.

Dag: Torsdag

Datum: 2020-11-05

Tid: 09:00-11:00

Aktivitet: Ledarskapsdagen

Sal:

Lärare: RL

Övrigt: Information kommer i Cambro

Dag: Fredag

Datum: 2020-11-06

Tid: 09:00-12:00

Aktivitet: Tema: Ledning innovation och förändring

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Tips på läsning, kap 5-7,19

VECKA 46

Dag: Måndag

Datum: 2020-11-09

Tid: 12:00-12:00

Aktivitet: Inlämning till workshop 1

Sal: Cambro

Lärare: AA

Övrigt: Deadline forum låses. se uppgift i Cambro

Dag: Tisdag

Datum: 2020-11-10

Tid: 08:30-14:15

Aktivitet: Workshop 1

Sal: S104

Lärare: TN

Övrigt: Se detaljschema i Cambro

Dag: Onsdag

Datum: 2020-11-11

Tid: 09:00-12:00

Aktivitet: Tema: Motivation, kommunikation och HR

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Tips på läsning, kap 8-10

Dag: Torsdag

Datum: 2020-11-12

Tid: 08:30-14:15

Aktivitet: Litteraturseminarie 1

Sal: S305f

Lärare: TN

Övrigt: Se detaljschema i Cambro

Dag: Fredag

Datum: 2020-11-13

Tid: 10:00-12:00

Aktivitet: Tema: Planering och organisering

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Tips på läsning, kap 3-4

VECKA 47

Dag: Måndag

Datum: 2020-11-16

Tid: 12:00-12:00

Aktivitet: Inlämning till workshop 2

Sal: Cambro

Lärare: AA

Övrigt: Var noggrann med forum, märk med w2

Dag: Tisdag

Datum: 2020-11-17

Tid: 08:30-14:15

Aktivitet: workshop 2

Sal: S104

Lärare: TN

Övrigt: Se detaljschema i Cambro

Dag: Torsdag

Datum: 2020-11-19

Tid: 08:30-14:15

Aktivitet: Litteraturseminarie 2

Sal: S305f

Lärare: TN

Övrigt: Se detaljschema i Cambro

VECKA 48

Dag: Måndag

Datum: 2020-11-23

Tid: 12:00-12:00

Aktivitet: Inlämning till workshop 3

Sal: Cambro

Lärare: AA

Övrigt: Deadline forum låses. se uppgift i Cambro

Dag: Onsdag

Datum: 2020-11-25

Tid: 08:30-14:15

Aktivitet: Workshop 3

Sal: S305f

Lärare: TN

Övrigt: Se detaljschema i Cambro

VECKA 49

Dag: Tisdag

Datum: 2020-12-01

Tid: 08:00-12:00

Aktivitet: Tentamen

Lärare: AA/TN

Övrigt: Hörsal UB.A.210 - Lindellhallen 1 A Hörsal UB.A.220 - Lindellhallen 2 D

Dag: Fredag

Datum: 2020-12-04

Tid: 12:00-12:00

Aktivitet: Inlämning omexaminationsworkshop i forum

Sal: Cambro

Lärare: AA

Övrigt:

VECKA 50

Dag: Tisdag

Datum: 2020-12-08

Tid: 14:00-16:00

Aktivitet: Omexaminationer workshops

Sal: Zoom

Lärare: TN

Övrigt: Oppositioner på alla andras dokument

VECKA 04

Dag: Måndag

Datum: 2021-01-25

Tid: 14:00-18:00

Aktivitet: Omtentamen

Sal: ÖP

Lärare: AA/TN

Övrigt: