Organisation

Moment: 2 - H20

Momentnamn: Organisation

Kurs: Företagsekonomi A mom 2

Kurskod(er): 2FE211

Kursplan(er): 2FE211

Studenter: Civilekonomer, fristående

Hemsida: www.cambro.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Annika Andersson, Kiflemariam Hamde, Tove Näsman

E-post: annika.andersson@umu.se, kiflemariam.hamde@umu.se, tove.nasman@umu.se

Övrigt: preliminärt

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 40

Dag: Onsdag

Datum: 2020-09-30

Tid: 10:00-12:00

Aktivitet: Introduktion! Föreläsning, Se organisation i ett historiskt perspektiv

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Förslag på litteratur, kap 1-2. Viktig information om individuella uppgifterna

Dag: Torsdag

Datum: 2020-10-01

Tid: 13:00-14:30

Aktivitet: Gästföreläsare: Anna Godevärn, VD, Mörsjö Deli

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Att satsa i kristider

Dag: Fredag

Datum: 2020-10-02

Tid: 09:00-12:00

Aktivitet: Tema: Ledning, innovation och förändring

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Tips på läsning, kap 5-7,16

VECKA 41

Dag: Måndag

Datum: 2020-10-05

Tid: 10:00-12:00

Aktivitet: Tema: Motivation, kommunikation och HR

Sal: Zoom

Lärare: KH

Övrigt: Tips på läsning, kap 8-10

Dag: Tisdag

Datum: 2020-10-06

Tid: 10:00-12:00

Aktivitet: Tema: Planering och organisering

Sal: Zoom

Lärare: KH

Övrigt: Tips på läsning, kap 3-4

Dag: Onsdag

Datum: 2020-10-07

Tid: 12:00-12:00

Aktivitet: Inlämning till workshop 1

Sal: Cambro

Lärare: AA

Övrigt: Deadline forum låses, se uppgift i Cambro

Dag: Torsdag

Datum: 2020-10-08

Tid: 08:30-14:15

Aktivitet: Workshop 1 : A,B,C,D-grupperna

Sal: S104

Lärare: TN

Övrigt: Se detaljschema i Cambro

Dag: Torsdag

Datum: 2020-10-08

Tid: 08:30-12:15

Aktivitet: Workshop 1: E,F,G-grupperna

Sal: Zoom

Lärare: KH

Övrigt: Se detaljschema i Cambro

VECKA 42

Dag: Tisdag

Datum: 2020-10-13

Tid: 08:30-14:15

Aktivitet: Litteraturseminarie 1 : A,B,C,D-grupperna

Lärare: TN

Övrigt: Se uppgift & detaljschema i Cambro

Dag: Tisdag

Datum: 2020-10-13

Tid: 08:30-12:15

Aktivitet: Litteraturseminarie 1: E,F,G-grupperna

Sal: Zoom

Lärare: KH

Övrigt: Se uppgift & detaljschema i Cambro

Dag: Torsdag

Datum: 2020-10-15

Tid: 12:00-12:00

Aktivitet: Inlämning till workshop 2

Sal: Cambro

Lärare: AA

Övrigt: Exakt tid gäller, forum låses, Se uppgift i Cambro

Dag: Fredag

Datum: 2020-10-16

Tid: 08:30-14:15

Aktivitet: Workshop 2: A,B,C,D-grupperna

Sal: TA305

Lärare: TN

Övrigt: Se detaljschema i Cambro

Dag: Fredag

Datum: 2020-10-16

Tid: 08:30-12:15

Aktivitet: Workshop 2: E,F,G-grupperna

Sal: Zoom

Lärare: KH

Övrigt: Se detaljschema i Cambro

VECKA 43

Dag: Torsdag

Datum: 2020-10-22

Tid: 08:30-14:15

Aktivitet: Litteraturseminarie 2: A,B,C,D-grupperna

Sal: TA305

Lärare: TN

Övrigt: Se uppgift & detaljschema i Cambro

Dag: Torsdag

Datum: 2020-10-22

Tid: 08:30-12:15

Aktivitet: Litteraturseminarie 2: E,F,G-grupperna

Sal: Zoom

Lärare: KH

Övrigt: Se uppgift & detaljschema i Cambro

Dag: Fredag

Datum: 2020-10-23

Tid: 12:00-12:00

Aktivitet: Inlämning till workshop 3

Sal: Cambro

Lärare: AA

Övrigt: Deadline forum låses, se uppgift i Cambro

VECKA 44

Dag: Måndag

Datum: 2020-10-26

Tid: 08:30-14:15

Aktivitet: Workshop 3: A,B,C,D-grupperna

Sal: S104

Lärare: TN

Övrigt: Se detaljschema i Cambro

Dag: Måndag

Datum: 2020-10-26

Tid: 08:30-12:15

Aktivitet: Workshop 3: E,F,G-grupperna

Sal: Zoom

Lärare: KH

Övrigt: Se detaljschema i Cambro

Dag: Torsdag

Datum: 2020-10-29

Tid: 08:00-12:00

Aktivitet: Tentamen

Lärare: AA

Övrigt:

VECKA 45

Dag: Tisdag

Datum: 2020-11-03

Tid: 12:00-12:00

Aktivitet: Inlämning omexaminationsworkshop i forum

Sal: Cambro

Lärare: AA

Övrigt: Deadline, ge även feedback på alla andras inlämningar. Se speciellt forum i Cambro

Dag: Torsdag

Datum: 2020-11-05

Tid: 13:30-15:00

Aktivitet: Omexaminationer workshops

Sal: Zoom

Lärare: TN

Övrigt: Oppositioner på alla andras dokument oavsett workshop.

VECKA 50

Dag: Måndag

Datum: 2020-12-07

Tid: 14:00-18:00

Aktivitet: Omtentamen

Sal: Se cambro.

Lärare: AA

Övrigt: Digital tentamen.