Personalekonomi

Moment: 1 - H20

Momentnamn: Personalekonomi

Kurs: Företagsekonomi A för PA

Kurskod(er): 2OA008

Kursplan(er): 2OA008

Studenter: PA-studenter

Hemsida: www.cambro.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Annika Andersson, Anna Thorsell

Telefon: 0907866597

E-post: annika.andersson@umu.se, anna.thorsell@umu.se

Övrigt: Preliminärt

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 36

Dag: Måndag

Datum: 2020-08-31

Tid: 13:00-15:00

Aktivitet: Introduktion och gruppindelning

Sal: Zoom/länk kurshemsidan

Lärare: AA

Övrigt: VIKTIG INFORMATION, Grupparbete sker på de tider som inte är schemalagda.

Dag: Tisdag

Datum: 2020-09-01

Tid: 08:00-17:00

Aktivitet: Självständigt lösa uppgifter inför litteraturseminarie 1

Sal: Kurshemsidan

Lärare: AA

Övrigt: Uppgiften finns på kurshemsidan.

Dag: Onsdag

Datum: 2020-09-02

Tid: 08:15-10:00

Aktivitet: Litteraturseminarie, Grupp AB

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Examinerande, Skicka in dina svar på uppgifterna i inlämningsmapp i Cambro, Diskussioner av resultat.

Dag: Onsdag

Datum: 2020-09-02

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Litteraturseminarie, Grupp CD

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Examinerande, Skicka in dina svar på uppgifterna i inlämningsmapp i Cambro, Diskussioner av resultat.

Dag: Torsdag

Datum: 2020-09-03

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Grupparbete

Sal:

Lärare: AA

Övrigt: Gruppen ansvarar

Dag: Fredag

Datum: 2020-09-04

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: PM-föreläsning & diskussion

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Påminnelse, kontakta en PA och boka tid för intervju.

VECKA 37

Dag: Tisdag

Datum: 2020-09-08

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Marknadsföring

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Grönroos artikel i UB.s databas, Företagsekonomi Berggård, kap. 2, 4-7

Dag: Onsdag

Datum: 2020-09-09

Tid: 10:00-12:00

Aktivitet: Föreläsning, Investeringskalkylering, Nuvärde och Pay-off

Sal: Zoom

Lärare: AT

Övrigt: Företagsekonomi, Berggård, Kap 14, Sid 256-270, OBS! Nuvärde och Pay-off metoden

Dag: Torsdag

Datum: 2020-09-10

Tid: 08:30-10:00

Aktivitet: Räkneseminarie 1, Grupp AB

Sal: Zoom

Lärare: AT

Övrigt: Personalekonomi, Kap 1-3, Du behöver kompendie och räknare, Uppgifterna löses på plats

Dag: Torsdag

Datum: 2020-09-10

Tid: 10:30-12:00

Aktivitet: Räkneseminarie 1, Grupp CD

Sal: Zoom

Lärare: AT

Övrigt: Personalekonomi, Kap 1-3, Du behöver kompendie och räknare, Uppgifterna löses på plats

Dag: Torsdag

Datum: 2020-09-10

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Handledning PM

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Boka på kurshemsidan

Dag: Fredag

Datum: 2020-09-11

Tid: 08:00-12:00

Aktivitet: Förbered diskussionen - Se Marknadsföring (15/9). Diskussion

Sal: Kurshemsidan

Lärare: AA

Övrigt:

VECKA 38

Dag: Måndag

Datum: 2020-09-14

Tid: 08:30-10:00

Aktivitet: Räkneseminarie 2, Grupp AB

Sal: Zoom

Lärare: AT

Övrigt: Du behöver kompendie och räknare, Uppgifterna löses på plats

Dag: Måndag

Datum: 2020-09-14

Tid: 10:30-12:00

Aktivitet: Räkneseminarie 2, Grupp CD

Sal: Zoom

Lärare: AT

Övrigt: Du behöver kompendie och räknare, Uppgifterna löses på plats

Dag: Tisdag

Datum: 2020-09-15

Tid: 08:15-10:00

Aktivitet: Marknadsföring - förberedd diskussion, Grupp AB

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Grönroos artikel i UB.s databas. Företagsekonomi Berggård, kap. 2, 4-7

Dag: Tisdag

Datum: 2020-09-15

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Marknadsföring - förberedd diskussion, Grupp CD

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Grönroos artikel i UB.s databas. Företagsekonomi Berggård, kap. 2, 4-7

Dag: Onsdag

Datum: 2020-09-16

Tid: 08:15-17:00

Aktivitet: Grupparbete

Sal:

Lärare: AA

Övrigt: Gruppens ansvar

Dag: Torsdag

Datum: 2020-09-17

Tid: 08:15-13:00

Aktivitet: Handledning PM

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Bokas i Cambro

Dag: Fredag

Datum: 2020-09-18

Tid: 17:00-17:00

Aktivitet: Inlämning av PM

Sal: Cambro

Lärare: AA

Övrigt: Granskas per automatik av Urkund

VECKA 39

Dag: Måndag

Datum: 2020-09-21

Tid: 10:00-12:00

Aktivitet: Teamsamarbetet startar, Kick-off i Zoom

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Team A, B, C, D. Information om teamarbetet/presentationen

Dag: Måndag

Datum: 2020-09-21

Tid: 13:00-14:00

Aktivitet: Handledning presentation

Sal: Cambro meddelanden

Lärare: AA

Övrigt: Välj Kommunikationsansvariga från respektive team. De kommunikationsansvariga skickar meddelande i Cambro

Dag: Måndag

Datum: 2020-09-21

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Teamsamordning inför presentation

Sal: Zoom/plattform

Lärare:

Övrigt: Respektive team samordnar sig, bokar själva möte

Dag: Tisdag

Datum: 2020-09-22

Tid: 08:00-17:00

Aktivitet: Förberedelser inför presentation

Sal: Zoom/plattform

Lärare:

Övrigt: Respektive team samordnar sig, bokar själva

Dag: Onsdag

Datum: 2020-09-23

Tid: 08:30-09:00

Aktivitet: Redovisning av PM-arbetet, Team A, Sjukskrivning Arbetsmiljö

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Alla team/studenter deltar

Dag: Onsdag

Datum: 2020-09-23

Tid: 09:15-10:00

Aktivitet: Redovisning av PM-arbetet, Team B, Personalomsättning, avveckla, rekrytera

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Alla team/studenter deltar

Dag: Onsdag

Datum: 2020-09-23

Tid: 10:15-11:00

Aktivitet: Redovisning av PM-arbetet, Team C, 6-timmars arbetstid, kortare arbetstid

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Alla team/studenter deltar

Dag: Onsdag

Datum: 2020-09-23

Tid: 11:15-12:00

Aktivitet: Redovisning av PM-arbetet, Team D, intern utbildning/Kompetensutveckling

Sal: Zoom

Lärare: AA

Övrigt: Alla team/studenter deltar

VECKA 40

Dag: Måndag

Datum: 2020-09-28

Tid: 09:00-13:00

Aktivitet: Tentamen på ÖP

Lärare: AA

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2020-10-01

Tid: 12:00-12:00

Aktivitet: Inlämning av omexaminationsuppgifter, deadline

Sal: Cambro meddelanden

Lärare: AA

Övrigt: Till läraren. meddelandefunktionen

VECKA 46

Dag: Måndag

Datum: 2020-11-09

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Omtentamen

Lärare: AA

Övrigt: