Vetenskaplig metod

Moment: 4 - V20

Momentnamn: Vetenskaplig metod

Kurs: Företagsekonomi B moment 4 (SM+HLP)

Kurskod(er): 2FE105

Kursplan(er): 2FE105

Studenter: Service Mgmt + Handel o logistik

Hemsida: www.cambro.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Ulrika Leijerholt (momentansvarig), Kifle Hamde, Oscar Stålnacke, Ulrica Nylén

E-post: ulrika.leijerholt@umu.se

Övrigt: Kursplaner:
2FE105 (SMP)
2FE104 (HLP)

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 19

Dag: Måndag

Datum: 2020-05-04

Tid: 09:00-10:00

Aktivitet: Kursintroduktion

Sal: ZOOM

Lärare: UL, KH

Övrigt: Viktig information!

Dag: Tisdag

Datum: 2020-05-05

Tid: -13:00

Aktivitet: Deadline gruppindelning

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2020-05-05

Tid: 09:00-11:00

Aktivitet: Föreläsning 1: Forskning och forskningsetik, källor och källkritik

Sal: ZOOM

Lärare: UN

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2020-05-06

Tid: 09:00-11:00

Aktivitet: Föreläsning 2: Forskningsprocessen, problematisering och forskningsdesign

Sal: ZOOM

Lärare: UN

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2020-05-07

Tid: 08-12

Aktivitet: Brainstorming + Handledning 1 (detaljschema)

Sal: ZOOM

Lärare: UL, KH

Övrigt: Viktigt att delta!

Dag: Torsdag

Datum: 2020-05-07

Tid: 13:00-15:00

Aktivitet: Föreläsning 3: Ontologi och epistemologi

Sal: ZOOM

Lärare: UL

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2020-05-08

Tid: 13:00-16:00

Aktivitet: Föreläsning 4: Kvantitativa metoder

Sal: ZOOM

Lärare: OS

Övrigt:

VECKA 20

Dag: Måndag

Datum: 2020-05-11

Tid: 09:00-17:00

Aktivitet: Workshop Kvant. I (se instruktioner)

Sal: Cambro och ZOOM

Lärare: UL

Övrigt: Examinerande

Dag: Onsdag

Datum: 2020-05-13

Tid: 09:00-11:00

Aktivitet: Föreläsning 5: Kvalitativa metoder

Sal: ZOOM

Lärare: UL

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2020-05-13

Tid: 13-17

Aktivitet: Handledning 2 (se detaljschema)

Sal: ZOOM

Lärare: UL, KH

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2020-05-14

Tid: 08-17

Aktivitet: Workshop Kval. I (detaljschema)

Sal: ZOOM

Lärare: KH

Övrigt: Examinerande

Dag: Fredag

Datum: 2020-05-15

Tid: -10:00

Aktivitet: Deadline inlämning uppgift WS Kval I

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2020-05-15

Tid: 10:00-12:00

Aktivitet: Föreläsning 6: Statistik

Sal: ZOOM

Lärare: Jessica Fahlén

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2020-05-15

Tid: 15:00-16:30

Aktivitet: Uppföjning Föreläsning 3 och 5

Sal: ZOOM

Lärare: UL

Övrigt:

VECKA 21

Dag: Tisdag

Datum: 2020-05-19

Tid: 08-17

Aktivitet: Handledning 3 (detaljschema)

Sal: ZOOM

Lärare: UL, KH

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2020-05-20

Tid: 09-16

Aktivitet: Workshop Kvant. II (detaljschema)

Sal: Cambro och ZOOM

Lärare: OS

Övrigt: Examinerande

VECKA 22

Dag: Måndag

Datum: 2020-05-25

Tid: 08-17

Aktivitet: Workshop Kval. II (detaljschema)

Sal: Cambro och ZOOM

Lärare: KH

Övrigt: Examinerande

Dag: Torsdag

Datum: 2020-05-28

Tid: -10:00

Aktivitet: Deadline inlämning av forskningsplaner

Sal: se instruktioner

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2020-05-29

Tid: 09-10

Aktivitet: Frågestund oppositionsuppgiften

Sal: ZOOM

Lärare: UN

Övrigt:

VECKA 23

Dag: Måndag

Datum: 2020-06-01

Tid: -10:00

Aktivitet: Deadline inlämning av individuella oppositioner

Sal: Cambro

Lärare: UL, KH

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2020-06-04

Tid: -15

Aktivitet: Deadline för ev. kompl. forskningsplaner

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2020-06-05

Tid: 09-13

Aktivitet: Tentamen, kom ihåg att anmäla er via Studentwebben senast 10 dagar innan tentamensdatum.

Sal: Info via Cambro

Lärare:

Övrigt: