Vetenskaplig metod

Moment: 4 - H19

Momentnamn: Vetenskaplig metod

Kurs: Företagsekonomi B53 mom 4

Kurskod(er): 2FE014

Kursplan(er): 2FE014

Hemsida: www.cambro.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Ulrica Nylén (UN) Kursansvarig, Oscar Stålnacke (OS)

Telefon: 090-786 6152

E-post: ulrica.nylen@umu.se, oscar.stalnacke@umu.se

Övrigt: Schemat kompletterat 2019-11-21.
Schemat uppdaterat 2019-12-06; 2019-12-19.

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 49

Dag: Onsdag

Datum: 2019-12-04

Tid: 13:15-14:00

Aktivitet: Kursintroduktion

Sal: S311

Lärare: UN, OS

Övrigt: Anmälan till grupparbete

Dag: Onsdag

Datum: 2019-12-04

Tid: 14:15-16:00

Aktivitet: Föreläsning 1: Forskning och forskningsetik, källor och källkritik

Sal: S311

Lärare: UN

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2019-12-05

Tid: -16:00

Aktivitet: Deadline för att anmäla sig till grupparbete

Sal: E-post

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2019-12-05

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Föreläsning 2: Forskningsprocessen, problematisering och forskningsdesign

Sal: S306

Lärare: UN

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2019-12-06

Tid: 13:00-

Aktivitet: Gruppindelning annonseras

Sal: Cambro

Lärare:

Övrigt:

VECKA 50

Dag: Måndag

Datum: 2019-12-09

Tid: 09-12

Aktivitet: Uppstart grupparbete: Brainstorming och första handledning

Sal: S208

Lärare: UN

Övrigt: Viktigt att delta!

Dag: Tisdag

Datum: 2019-12-10

Tid: 13-15

Aktivitet: Föreläsning 3: Vetenskapliga paradigm

Sal: Ub338

Lärare: UN

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2019-12-13

Tid: -16:00

Aktivitet: Deadline för inlämning underlag till handledning 2

Sal:

Lärare:

Övrigt: Utskrivet, till Ulrica

Dag: Fredag

Datum: 2019-12-13

Tid: 09:15-12:00

Aktivitet: Föreläsning 4: Kvantitativ metod

Sal: Ub337

Lärare: OS

Övrigt:

VECKA 51

Dag: Måndag

Datum: 2019-12-16

Tid: 10:00-12:00

Aktivitet: Workshop: Kvant. I (ALLA) Obs! Tiden!

Sal: S304

Lärare: OS

Övrigt: Examinerande

Dag: Tisdag

Datum: 2019-12-17

Tid: 09-12

Aktivitet: Handledning 2 (detaljschema)

Sal: Tjänsterum

Lärare: UN

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2019-12-18

Tid: 09:15-12:00

Aktivitet: Föreläsning 5: Kvalitativ metod

Sal: S313

Lärare: UN

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2019-12-19

Tid: 10:00-12:00

Aktivitet: Workshop: Kval. I (ALLA) Obs! Tiden!

Sal: S208

Lärare: UN

Övrigt: Examinerande

Dag: Fredag

Datum: 2019-12-20

Tid: -

Aktivitet: Grupperna arbetar med forskningsplanen

Sal:

Lärare:

Övrigt:

VECKA 01

Dag: Torsdag

Datum: 2020-01-02

Tid: -

Aktivitet: Grupperna arbetar med forskningsplanen

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2020-01-03

Tid: -

Aktivitet: Grupperna arbetar med forskningsplanen

Sal:

Lärare:

Övrigt:

VECKA 02

Dag: Tisdag

Datum: 2020-01-07

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Föreläsning Statistik

Sal: S206

Lärare: Jessica Fahlén

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2020-01-08

Tid: 10:00-12:00

Aktivitet: Workshop: Kvant. II (ALLA) Obs! Tiden!

Sal: S208

Lärare: OS

Övrigt: Examinerande

Dag: Onsdag

Datum: 2020-01-08

Tid: 13-15

Aktivitet: Handledning 3 (detaljschema)

Sal: Tjänsterum

Lärare: UN

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2020-01-10

Tid: 10:00-12:00

Aktivitet: Workshop: Kval. II (ALLA) Obs! Tiden!

Sal: S208

Lärare: UN

Övrigt: Examinerande

VECKA 03

Dag: Tisdag

Datum: 2020-01-14

Tid: -09:00

Aktivitet: Deadline för inlämning av forskningsplaner

Sal:

Lärare:

Övrigt: Cambro + Urkund + Utskrift

Dag: Tisdag

Datum: 2020-01-14

Tid: 10:15-11:00

Aktivitet: Föreläsning 6: Granskning, opposition, försvar

Sal: S313

Lärare: UN

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2020-01-15

Tid: 09-12

Aktivitet: Seminarium forskningsplaner (ALLA grupper)

Sal: S209

Lärare: UN

Övrigt: Examinerande

Dag: Fredag

Datum: 2020-01-17

Tid: 09-13

Aktivitet: Tentamen

Sal: 2, ÖP

Lärare:

Övrigt:

VECKA 04

Dag: Måndag

Datum: 2020-01-20

Tid: -16:00

Aktivitet: Deadline för inlämnng av ev. formaliakompletteringar i forskningsplan

Sal: E-post

Lärare:

Övrigt:

VECKA 09

Dag: Måndag

Datum: 2020-02-24

Tid: 14-18

Aktivitet: Omtentamen

Sal: ÖP

Lärare:

Övrigt: