Att leda och driva projekt

Moment: 3 - H19

Momentnamn: Att leda och driva projekt

Kurs: Att leda och driva projekt

Kurskod(er): 2FE226

Kursplan(er): 2FE226

Studenter: Fristående kurs (NÄT)

Hemsida: www.cambro.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Niklas Schmidt

E-post: niklas.schmidt@umu.se

Övrigt: Länk till SCHEMA (pdf)
Notera att kursens upplägg bygger på löpande examination. Kursen har självregistrering (se separat anvisning).

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat