Företagets organisation och ledning

Moment: 2 - H19

Momentnamn: Företagets organisation och ledning

Kurs: Företagsekonomi A1:1

Kurskod(er): 2FE182

Kursplan(er): 2FE182

Studenter: Fristående kurs (NÄT)

Hemsida: www.cambro.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Rolf Medina, Alicia Medina

E-post: rolf.medina@umu.se

Övrigt: Länk till SCHEMA (pdf)
Notera att kursens upplägg bygger på löpande examination.

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat