Säljaktiviteter

Moment: 4 - H19

Momentnamn: Säljaktiviteter

Kurs: Försäljningsstrategier/Inköp och försäljning

Kurskod(er): 2FE217, 2FE317

Kursplan(er): 2FE217 2FE317

Studenter: 2FE217, 2FE317

Hemsida: www.cambro.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Ulrika Leijerholt

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 49

Dag: Onsdag

Datum: 2019-12-04

Tid: 13-15

Aktivitet: Föreläsning 1 - introduktion

Lärare: UL

Övrigt: Kapitel 1 & 12

Dag: Torsdag

Datum: 2019-12-05

Tid: 13-15

Aktivitet: Föreläsning 2

Lärare: UL

Övrigt: Kapitel 2, 4 & 5

Dag: Torsdag

Datum: 2019-12-05

Tid: 15-16

Aktivitet: Gruppaktivitet, studentaktivt lärande

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2019-12-06

Tid: 08-10

Aktivitet: Föreläsning 3

Lärare: UL

Övrigt: Kapitel 3 & 6

Dag: Fredag

Datum: 2019-12-06

Tid: 10-12

Aktivitet: Gruppaktivitet, studentaktivt lärande

Sal:

Lärare:

Övrigt:

VECKA 50

Dag: Måndag

Datum: 2019-12-09

Tid: 08-10

Aktivitet: Föreläsning 4

Lärare: UL

Övrigt: Kapitel 11 & 13

Dag: Måndag

Datum: 2019-12-09

Tid: 10-12

Aktivitet: Gruppaktivitet, studentaktivt lärande

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2019-12-10

Tid: 08-17

Aktivitet: Seminarium 1

Lärare: UL

Övrigt: Se detaljschema i Cambro

Dag: Onsdag

Datum: 2019-12-11

Tid: 13-15

Aktivitet: Föreläsning 5

Lärare: UL

Övrigt: Kapitel 8 & 9 + artikel (Kahn, 2017)

Dag: Onsdag

Datum: 2019-12-11

Tid: 15-17

Aktivitet: Gruppaktivitet, studentaktivt lärande

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2019-12-13

Tid: 10-12

Aktivitet: Föreläsning 6

Lärare: UL

Övrigt: Kapitel 7 & 10 + rapport (Lange & Nordfält, 2012)

Dag: Fredag

Datum: 2019-12-13

Tid: 13-15

Aktivitet: Gruppaktivitet, studentaktivt lärande

Sal:

Lärare:

Övrigt:

VECKA 51

Dag: Måndag

Datum: 2019-12-16

Tid: 08-15

Aktivitet: Handledning, drop-in

Sal: S310

Lärare: UL

Övrigt: Drop-in mellan 8-12 och 13-15

Dag: Tisdag

Datum: 2019-12-17

Tid: 09:00-10:00

Aktivitet: Gästföreläsning

Lärare: UL

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2019-12-17

Tid: 10-11

Aktivitet: Gruppaktivitet, studentaktivt lärande

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2019-12-19

Tid: 08-17

Aktivitet: Seminarium 2

Sal: S313

Lärare: UL

Övrigt: Se detaljschema i Cambro

VECKA 01

Dag: Fredag

Datum: 2020-01-03

Tid: -

Aktivitet: Deadline inlämning caserapport

Sal:

Lärare:

Övrigt: Inlämning i Cambro senast kl 16.00

VECKA 02

Dag: Tisdag

Datum: 2020-01-07

Tid: 10:00-11:00

Aktivitet: Litteraturseminarium

Sal: S304

Lärare: UL

Övrigt: Artikel (Blut, Teller & Floh, 2018)

Dag: Onsdag

Datum: 2020-01-08

Tid: 09-12

Aktivitet: Gästföreläsning/workshop

Sal: S304

Lärare: UL

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2020-01-09

Tid: 11:00-12:00

Aktivitet: Kursråd för moment 2-4 (Inköp och försäljning)

Lärare:

Övrigt: Endast klassrepresentanterna

VECKA 03

Dag: Fredag

Datum: 2020-01-17

Tid: -

Aktivitet: Deadline inlämning hemtentamen

Sal:

Lärare:

Övrigt: Inlämning i Cambro senast kl 12.00