Marknadsföring

Moment: 1 - H19

Momentnamn: Marknadsföring

Kurs: Företagsekonomi A mom 1

Kurskod(er): 2FE211

Kursplan(er): 2FE211

Hemsida: www.cambro.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Jan Bodin, Erik Lindberg, Ulrika Leijerholt

E-post: jan.bodin@umu.se, erik.lindberg@umu.se, ulrika.leijerholt@umu.se

Övrigt: Uppdaterat 190909

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 36

Dag: Måndag

Datum: 2019-09-02

Tid: 09-11

Aktivitet: Introduktion, kursutformning & uppgifter

Sal: H-sal G

Lärare: JB, EL

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2019-09-03

Tid: 09-11

Aktivitet: Föreläsning: Grundläggande begrepp & omvärldsanalys

Sal: H-sal G

Lärare: JB

Övrigt: Kap. 1 & 2

Dag: Onsdag

Datum: 2019-09-04

Tid: 09-11

Aktivitet: Föreläsning: Strategier, planering & Informationsinsamling

Sal: H-sal G

Lärare: JB

Övrigt: Kap. 1-3 + Appendix

Dag: Fredag

Datum: 2019-09-06

Tid: 09-11

Aktivitet: Föreläsning: Forts. informationsinsamling & källkritik

Sal: H-sal G

Lärare: JB

Övrigt: Kap. 4 + förel. mtrl.

VECKA 37

Dag: Måndag

Datum: 2019-09-09

Tid: 13-16

Aktivitet: Föreläsning: Konsumentbeteende & industriella marknader

Sal: H-sal G

Lärare: JB

Övrigt: Kap. 5 & 6

Dag: Tisdag

Datum: 2019-09-10

Tid: 13-16

Aktivitet: Föreläsning: Segmentering, val av målmarknad & positionering

Sal: H-sal G

Lärare: JB

Övrigt: Kap. 7

Dag: Tisdag

Datum: 2019-09-10

Tid: 16-16:30

Aktivitet: Info från programsamordnare & programvägledare

Sal: H-sal G

Lärare: GOB, GTB

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2019-09-12

Tid: 13-16

Aktivitet: Workshop i helklass: Summering & case-exempel av genomgångna delar

Sal: H-sal G

Lärare: JB, EL

Övrigt: Kap 1-7 + Appendix

Dag: Fredag

Datum: 2019-09-13

Tid: 13-15

Aktivitet: Föreläsning: Varumärken, Produkter & Tjänster

Sal: H-sal G

Lärare: JB

Övrigt: Kap. 8 & 9

VECKA 38

Dag: Måndag

Datum: 2019-09-16

Tid: 09:30-15

Aktivitet: Seminarium 1: Detaljschema i Cambro

Sal: MC323

Lärare: JB

Övrigt: Examinerande! Varje grupp deltar under ca 60 minuter.

Dag: Måndag

Datum: 2019-09-16

Tid: 09:30-15

Aktivitet: Seminarium 1: Detaljschema i Cambro

Sal: HB207

Lärare: EL

Övrigt: Examinerande! Varje grupp deltar under ca 60 minuter.

Dag: Måndag

Datum: 2019-09-16

Tid: 13:00-15

Aktivitet: Seminarium 1: Detaljschema i Cambro

Sal: S309

Lärare: UL

Övrigt: Examinerande! Varje grupp deltar under ca 60 minuter.

Dag: Måndag

Datum: 2019-09-16

Tid: 9.:0-12

Aktivitet: Seminarium 1: Detaljschema i Cambro

Sal: HC210

Lärare: UL

Övrigt: Examinerande! Varje grupp deltar under ca 60 minuter.

Dag: Tisdag

Datum: 2019-09-17

Tid: 13-16

Aktivitet: Föreläsning: Forts. Varumärken, Produkter & Tjänster

Sal: H-sal G

Lärare: JB

Övrigt: Kap 9

Dag: Torsdag

Datum: 2019-09-19

Tid: 12:00-

Aktivitet: Senast inlämning av grupparbetet (del 1) i Cambro

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2019-09-20

Tid: 09-16

Aktivitet: Handledning

Sal: S305a

Lärare: JB

Övrigt: Tid bokas via Doodle

Dag: Fredag

Datum: 2019-09-20

Tid: 09-16

Aktivitet: Handledning

Sal: S305b

Lärare: EL

Övrigt: Tid bokas via Doodle

Dag: Fredag

Datum: 2019-09-20

Tid: 09-12

Aktivitet: Handledning

Sal: S310

Lärare: UL

Övrigt: Tid bokas via Doodle

Dag: Fredag

Datum: 2019-09-20

Tid: 13-16

Aktivitet: Handledning

Sal: S310

Lärare: UL

Övrigt: Tid bokas via Doodle

VECKA 39

Dag: Måndag

Datum: 2019-09-23

Tid: 09:00-10:00

Aktivitet: Marknadsföring i teori & praktik - Grupp 1: Frivilligt seminarium till stöd för inlärning

Sal: S209

Lärare: JB

Övrigt: Föranmälan i Cambro!

Dag: Måndag

Datum: 2019-09-23

Tid: 12:30-13:30

Aktivitet: Marknadsföring i teori & praktik - Grupp 2: Frivilligt seminarium till stöd för inlärning

Sal: S307

Lärare: JB

Övrigt: Föranmälan i Cambro!

Dag: Måndag

Datum: 2019-09-23

Tid: 13:45-14:45

Aktivitet: Marknadsföring i teori & praktik - Grupp 3: Frivilligt seminarium till stöd för inlärning

Sal: S307

Lärare: JB

Övrigt: Föranmälan i Cambro!

Dag: Tisdag

Datum: 2019-09-24

Tid: 13-16

Aktivitet: Föreläsning: Konkurrensfördelar & Marknadskommunikation

Sal: H-sal G

Lärare: EL

Övrigt: Kap. 13 & 14

Dag: Onsdag

Datum: 2019-09-25

Tid: 13-16

Aktivitet: Föreläsning: Marknadskommunikation

Sal: H-sal G

Lärare: EL

Övrigt: Kap 12

Dag: Torsdag

Datum: 2019-09-26

Tid: 08:00-

Aktivitet: Inlämning av hela grupparbetet/rapporten i Cambro

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2019-09-27

Tid: 08-17

Aktivitet: Seminarium 2: Redovisning av grupparbete

Sal: S309

Lärare: JB

Övrigt: Examinerande! Detaljschema i Cambro!

Dag: Fredag

Datum: 2019-09-27

Tid: 08-17

Aktivitet: Seminarium 2: Redovisning av grupparbete

Sal: S312

Lärare: EL

Övrigt: Examinerande! Detaljschema i Cambro!

Dag: Fredag

Datum: 2019-09-27

Tid: 08-17

Aktivitet: Seminarium 2: Redovisning av grupparbete

Sal: Ub341

Lärare: UL

Övrigt: Examinerande! Detaljschema i Cambro!

VECKA 40

Dag: Tisdag

Datum: 2019-10-01

Tid: 14-18

Aktivitet: TENTAMEN

Lärare:

Övrigt:

VECKA 44

Dag: Måndag

Datum: 2019-10-28

Tid: 11-12

Aktivitet: Tentamensgenomgång

Sal: H-sal G

Lärare: JB, EL, UL

Övrigt: NYINSATT!

VECKA 46

Dag: Måndag

Datum: 2019-11-11

Tid: 14-18

Aktivitet: OMTENTAMEN

Sal: ÖP

Lärare:

Övrigt: