Ledarskap och ledarskapsutveckling

Moment: 1 - H19

Momentnamn: Ledarskap och ledarskapsutveckling

Kurs: Ledarskap och ledarskapsutveckling

Kurskod(er): 2FE125

Kursplan(er): 2FE125

Studenter: Fristående kurs (NÄT)

Hemsida: www.cambro.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Tomas Blomquist, Dan Frost

Övrigt: Länk till SCHEMA (pdf)
Notera att kursens upplägg bygger på löpande examination. Kursen har självregistrering (se separat anvisning).

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat