Introduktion till en servicelogik

Moment: 1 - H19

Momentnamn: Introduktion till en servicelogik

Kurs: Företagsekonomi A SMP M1

Kurskod(er): 2FE213

Kursplan(er): 2FE213

Studenter: Service Managementprogrammet

Hemsida: www.cambro.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Sofia Isberg

Övrigt: Schemat kan komma att ändras med avseende på tider, dock inte dagar

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 36

Dag: Måndag

Datum: 2019-09-02

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Introduktion till en servicelogik. Programintroduktion

Sal: s305

Lärare: SI

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2019-09-03

Tid: 09:15-12:00

Aktivitet: Service management, servicelogik och kundrelationer

Sal: s305

Lärare: SI

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2019-09-04

Tid: 13:15-16:00

Aktivitet: Informationskompetens och lära av erfarenheter

Sal: s312

Lärare: SI

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2019-09-05

Tid: -

Aktivitet: Umeå universitets välkomstmässa för alla nya studenter

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2019-09-05

Tid: 09:15-12:00

Aktivitet: Tjänsters särdrag och tjänsteerbjudandet. Introduktion till uppgift.

Sal: s305

Lärare: SI

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2019-09-06

Tid: 08:30-12:00

Aktivitet: Utmaningar och möjligheter i kundmötet

Sal: s305

Lärare: SI

Övrigt:

VECKA 37

Dag: Måndag

Datum: 2019-09-09

Tid: 09:15-12:00

Aktivitet: Digitaliserade kundmöten och kvalitet. Förmåga att arbeta i team

Sal: s305

Lärare: SI

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2019-09-10

Tid: -

Aktivitet: Grupparbete med utmaningar och möjligheter i kundmötet

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2019-09-11

Tid: 08:30-17:00

Aktivitet: Seminarier med fokus på kundmöten

Sal: s307

Lärare: SI

Övrigt: Examinerande. Varje grupp deltar cirka 60 minuter

Dag: Torsdag

Datum: 2019-09-12

Tid: 09:15-12:00

Aktivitet: Organisering och ledning av verksamheter. Introduktion till uppgift.

Sal: s305

Lärare: SI

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2019-09-12

Tid: 13:00-

Aktivitet: Möte i grupperna för val av företag

Sal:

Lärare:

Övrigt: Meddela i Cambro

Dag: Fredag

Datum: 2019-09-13

Tid: 09:15-12:00

Aktivitet: Organisering och ledning av verksamheter

Sal: s305

Lärare: SI

Övrigt: Val av företag inför grupparbete ska vara klart.

VECKA 38

Dag: Måndag

Datum: 2019-09-16

Tid: 09:15-10:00

Aktivitet: Kundrelationer och ledarskap i IKEA

Sal: s305

Lärare:

Övrigt: Fanny Söderberg

Dag: Måndag

Datum: 2019-09-16

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Intern marknadsföring och servicekulturer

Sal: s305

Lärare: SI

Övrigt: Vi förbereder studiebesök

Dag: Måndag

Datum: 2019-09-16

Tid: 17:00-

Aktivitet: Inlämning grupparbete om kundmötet

Sal:

Lärare:

Övrigt: Inlämning i Cambro

Dag: Tisdag

Datum: 2019-09-17

Tid: 11:00-12:00

Aktivitet: Studiebesök Blå Huset

Lärare:

Övrigt: Samling 10.50 på P5, Väven, Umeå centrum

Dag: Onsdag

Datum: 2019-09-18

Tid: 09:00-17:00

Aktivitet: Grupparbete, analys av verksamheter

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2019-09-19

Tid: 08:30-14:00

Aktivitet: Handledning

Sal: s305b

Lärare: SI

Övrigt: Boka tid i Cambro

Dag: Fredag

Datum: 2019-09-20

Tid: 09:00-17:00

Aktivitet: Grupparbete, analys av verksamheter

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2019-09-20

Tid: 16:00-

Aktivitet: Inlämning uppgift efter seminariet (individuell)

Sal:

Lärare:

Övrigt: Inlämning i Cambro

VECKA 39

Dag: Måndag

Datum: 2019-09-23

Tid: 16:00-

Aktivitet: Inlämning av grupparbete analys av verksamheter

Sal:

Lärare:

Övrigt: Inlämning i Cambro

Dag: Tisdag

Datum: 2019-09-24

Tid: -

Aktivitet: Förberedelse diskussion om analys av verksamheter

Sal:

Lärare:

Övrigt: Förberedelse sker gruppvis

Dag: Onsdag

Datum: 2019-09-25

Tid: 08:30-12:00

Aktivitet: Presentationer och diskussioner - analys av verksamheter

Sal: s307

Lärare: SI

Övrigt: Examinerande. Varje grupp deltar mellan 2-2,5 timme enligt schema i Cambro

Dag: Onsdag

Datum: 2019-09-25

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Presentationer och diskussioner - analys av verksamheter

Sal: s311

Lärare: SI

Övrigt: Examinerande. Varje grupp deltar 2-2,5 timme enligt schema i Cambro

Dag: Torsdag

Datum: 2019-09-26

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Service management - vad tar vi med oss?

Sal: s305

Lärare: SI

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2019-09-27

Tid: -

Aktivitet: Omprov seminarier med fokus på kundmötet

Sal:

Lärare:

Övrigt: Tid och plats meddelas senare

Dag: Fredag

Datum: 2019-09-27

Tid: 12:00-

Aktivitet: Återinlämning analys av verksamheter efter eventuella revideringar efter seminariet

Sal:

Lärare:

Övrigt: Inlämning i Cambro

VECKA 40

Dag: Måndag

Datum: 2019-09-30

Tid: 14:00-18:00

Aktivitet: Tentamenstillfälle 1

Sal:

Lärare:

Övrigt:

VECKA 41

Dag: Måndag

Datum: 2019-10-07

Tid: 15:15-16:00

Aktivitet: Tentamensgenomgång

Sal: UB333

Lärare: SI

Övrigt:

VECKA 42

Dag: Tisdag

Datum: 2019-10-15

Tid: 16:00-

Aktivitet: Omprov individuell uppgift

Sal:

Lärare:

Övrigt: Deadline för inlämning av omprov individuell uppgift.

VECKA 46

Dag: Måndag

Datum: 2019-11-11

Tid: 14:00-18:00

Aktivitet: Tentamenstillfälle 2

Sal:

Lärare:

Övrigt: