Redovisningsteori och praxis

Moment: 1 - H19

Momentnamn: Redovisningsteori och praxis

Kurs: Redovisning C mom 1

Kurskod(er): 2FE218

Kursplan(er): 2FE218

Hemsida: www.cambro.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Stefan Sundgren

Telefon: +46-90-7867931

E-post: stefan.sundgren@umu.se

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 36

Dag: Måndag

Datum: 2019-09-02

Tid: 13:15-16:00

Aktivitet: Introduktion; begrepp och principer

Sal: S312

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2019-09-03

Tid: 09:15-12:00

Aktivitet: Redovisning av intäkter

Sal: UB333

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2019-09-04

Tid: 09:15-12:00

Aktivitet: Redovisning av intäkter

Sal: UB333

Lärare:

Övrigt:

VECKA 37

Dag: Måndag

Datum: 2019-09-09

Tid: 09:15-12:00

Aktivitet: Varulager; materiella tillgångar

Sal: UB333

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2019-09-10

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Övning 1 (intäkter och varulager)

Sal: UB333

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2019-09-11

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Immateriella tillgångar; nedskrivningar

Sal: UB333

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2019-09-12

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Leasing

Sal: S312

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2019-09-13

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Case - Grupp 1

Sal: UB340

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2019-09-13

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Case - Grupp 2

Sal: UB340

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2019-09-13

Tid: 15:15-17:00

Aktivitet: Case - Grupp 3

Sal: UB340

Lärare:

Övrigt:

VECKA 38

Dag: Måndag

Datum: 2019-09-16

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Övning 2 (materiella och immateriella tillgångar; nedskrivningar; leasing))

Sal: UB333

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2019-09-17

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Avsättningar och eventualförpliktelser

Sal: UB333

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2019-09-18

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Uppskjutna skatter

Sal: UB333

Lärare:

Övrigt:

Dag: Torsdag

Datum: 2019-09-19

Tid: -

Aktivitet: Dagen reserverad för obligatorisk inlämningsuppgift: redovisning enligt K2 och K3

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2019-09-20

Tid: -

Aktivitet: Dagen reserverad för obligatorisk inlämningsuppgift: redovisning enligt K2 och K3

Sal:

Lärare:

Övrigt:

VECKA 39

Dag: Måndag

Datum: 2019-09-23

Tid: 08:15-10:00

Aktivitet: Händelser efter balansdagen; byte av redovisningsprincip m.m.; förstagångstillämpning av K3 eller IFRS

Sal: UB333

Lärare:

Övrigt:

Dag: Måndag

Datum: 2019-09-23

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Gästföreläsning: Vad innebär digitalisering/AI för redovisare; översikt av moderna redovisningsprogram

Sal: UB333

Lärare: Jan Söderqvist

Övrigt: Visma, Panalitix

Dag: Tisdag

Datum: 2019-09-24

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Övning 3 (avsättningar, uppskjutna skatter, korrigering av fel, övergång till K3 eller IFRS)

Sal: UB333

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2019-09-24

Tid: 13:15-15:00

Aktivitet: Kassaflödesanalysen

Sal: N420

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2019-09-25

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Övning 4 (kassaflödesanalysen)

Sal: UB333

Lärare:

Övrigt:

VECKA 40

Dag: Måndag

Datum: 2019-09-30

Tid: 09:15-12:00

Aktivitet: Handledning

Sal: Stefans kontor

Lärare:

Övrigt:

Dag: Måndag

Datum: 2019-09-30

Tid: 13:00-16:00

Aktivitet: Handledning

Sal: Stefans kontor

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2019-10-01

Tid: 09:00-13:00

Aktivitet: Tentamen

Sal: 6, ÖP

Lärare:

Övrigt:

VECKA 46

Dag: Måndag

Datum: 2019-11-11

Tid: 14:00-18:00

Aktivitet: Omtentamen

Sal: ÖP

Lärare:

Övrigt: