Introduktion till företagsekonomi

Moment: 1 - H19

Momentnamn: Introduktion till företagsekonomi

Kurs: Företagsekonomi A med inriktning mot PA

Kurskod(er): 2OA008

Kursplan(er): 2OA008

Studenter: PA-studenter

Hemsida: www.cambro.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Annika Andersson,

Telefon: 090-7866597,

E-post: annika.andersson@umu.se,

Övrigt: Preliminärt schema

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 36

Dag: Måndag

Datum: 2019-09-02

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Introduktion och föreläsning Marknadsföring I

Lärare: AA

Övrigt: Val av grupper, seminarieindelning och teman, Viktigt delta! Företagsekonomi, Berggård Kap 2-7

Dag: Tisdag

Datum: 2019-09-03

Tid: 08:00-17:00

Aktivitet: Självständigt lösa uppgifter inför litteraturseminarie 1

Sal: Cambro

Lärare: AA

Övrigt: Uppgiften finns i Cambro. Kompendie i Cambro. Räkneuppgifter, se 5 och 6 behövr ej lösas.

Dag: Onsdag

Datum: 2019-09-04

Tid: 08:15-10:00

Aktivitet: Litteraturseminarie Grupp, AB

Sal: UB338

Lärare: AA

Övrigt: Examinerande, Ta med dina svar på uppgifterna i Campro, häftat och utskrivet på papper. Diskussioner av resultat.

Dag: Onsdag

Datum: 2019-09-04

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Litteraturseminarie Grupp, CD

Sal: UB338

Lärare: AA

Övrigt: Examinerande, Ta med dina svar på uppgifterna i Campro, häftat och utskrivet på papper. Diskussioner av resultat.

Dag: Torsdag

Datum: 2019-09-05

Tid: 08:00-17:00

Aktivitet: Grupparbetet startar!

Sal:

Lärare:

Övrigt: Gruppen ansvarar, försök hitta en PA att boka tid med för intervju.

Dag: Fredag

Datum: 2019-09-06

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Föreläsning Marknadsföring II och PM-instruktioner

Lärare: AA

Övrigt: Grönroos artikel i UBs databas

Dag: Fredag

Datum: 2019-09-06

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Grupparbete

Sal:

Lärare:

Övrigt: Strukturera ert arbete i rubriker. Sök litteratur

VECKA 37

Dag: Måndag

Datum: 2019-09-09

Tid: 10:5-12:00

Aktivitet: Föreläsning Investeringskalkylering, Nuvärde och Pay-Off

Lärare: AA

Övrigt: Företagsekonomi - Berggård, Kap 14 sid 256-270 OBS! Nuvärde och Pay-off metoden

Dag: Tisdag

Datum: 2019-09-10

Tid: 08:15-10:00

Aktivitet: Räkneseminarie 1, Grupp AB

Sal: UB338

Lärare: AA

Övrigt: Personalekonomi Kap 1-3, Ta med kompendie och räknare. Uppgifterna löses på plats

Dag: Tisdag

Datum: 2019-09-10

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Räkneseminarie 1, Grupp CD

Sal: UB338

Lärare: AA

Övrigt: Ta med kompendie och räknare. Uppgifterna löses på plats

Dag: Onsdag

Datum: 2019-09-11

Tid: 08:00-17:00

Aktivitet: Grupparbete

Sal:

Lärare:

Övrigt: Besök hos PA, eventuellt.

Dag: Torsdag

Datum: 2019-09-12

Tid: 08:00-17:00

Aktivitet: PLUM-dagen

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2019-09-13

Tid: 08:15-10:00

Aktivitet: Räkneseminarie 2, Grupp AB

Sal: UB337

Lärare: AA

Övrigt: Ta med kompendie och räknare. Uppgifterna löses på plats

Dag: Fredag

Datum: 2019-09-13

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Räkneseminarie 2, Grupp CD

Sal: UB337

Lärare: AA

Övrigt: Ta med kompendie och räknare. Uppgifterna löses på plats

Dag: Fredag

Datum: 2019-09-13

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Handledning

Sal: S305C

Lärare: AA

Övrigt: Ta med frågor som ni vill ställa.

VECKA 38

Dag: Måndag

Datum: 2019-09-16

Tid: 08:00-17:00

Aktivitet: Grupparbete

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2019-09-17

Tid: 08:00-17:00

Aktivitet: Grupparbete

Sal:

Lärare:

Övrigt:

Dag: Onsdag

Datum: 2019-09-18

Tid: 08:00-12:00

Aktivitet: Lösa uppgift 3 från räkneseminarie 2

Sal:

Lärare:

Övrigt: Studenternas ideer

Dag: Onsdag

Datum: 2019-09-18

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Skicka in uppgift 3 från räkneseminarie 2

Sal: Cambro

Lärare: AA

Övrigt: OBS! Lägg in både frågan och svaret, Lägg gärna facit på sida 2.

Dag: Torsdag

Datum: 2019-09-19

Tid: 08:00-12:00

Aktivitet: Handledning

Sal: S305C

Lärare: AA

Övrigt: Ta med frågor som ni vill ställa.

VECKA 39

Dag: Måndag

Datum: 2019-09-23

Tid: 08:15-10:00

Aktivitet: Räkneseminarie 3, Grupp, AB

Sal: S306

Lärare: AA

Övrigt: Ta med kompendie och räknare.Uppgifterna löses på plats

Dag: Måndag

Datum: 2019-09-23

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Räkneseminarie 3, Grupp CD

Sal: S306

Lärare: AA

Övrigt: Ta med kompendie och räknare.Uppgifterna löses på plats

Dag: Tisdag

Datum: 2019-09-24

Tid: 10:00-10:15

Aktivitet: Inlämning av PM på 2 sätt. Postfack vid tjänsterum, utskriven och till urkund.

Sal: Tjänsterum

Lärare: AA

Övrigt: 10.15 Absolut Deadline!

Dag: Tisdag

Datum: 2019-09-24

Tid: 10:15-15:00

Aktivitet: Team A - Samordning

Sal: UB341

Lärare: AA

Övrigt: Lärare besöker i salen. Viktigt använda denna sal.

Dag: Tisdag

Datum: 2019-09-24

Tid: 10:15-15:00

Aktivitet: Team B - Samordning

Sal: UB334

Lärare: AA

Övrigt: Lärare besöker i salen. Viktigt använda denna sal.

Dag: Tisdag

Datum: 2019-09-24

Tid: 10:15-15:00

Aktivitet: Team C - Samordning

Sal: UB335

Lärare: AA

Övrigt: Lärare besöker i salen. Viktigt använda denna sal.

Dag: Tisdag

Datum: 2019-09-24

Tid: 10:15-15:00

Aktivitet: Team D - Samordning

Sal: UB339

Lärare: AA

Övrigt: Lärare besöker i salen. Viktigt använda denna sal.

Dag: Tisdag

Datum: 2019-09-24

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Handledning inför presentation

Sal: I salarna och tjänsterum

Lärare: AA

Övrigt: Kontrollera Hörsal E, utrustning m.m. Klocka presentation Exakt 45 min.

Dag: Onsdag

Datum: 2019-09-25

Tid: 08:00-17:00

Aktivitet: Förberedelse inför presentation

Sal:

Lärare:

Övrigt: Teamen bokar sal för förberedelse

Dag: Torsdag

Datum: 2019-09-26

Tid: 08:15-09:00

Aktivitet: Team A, Tema: Arbetstid

Lärare: AA

Övrigt: Alla deltar i sal, examinerande. Exakt 45 min. Ni har ansvar för teknik, fördelning och framförande.

Dag: Torsdag

Datum: 2019-09-26

Tid: 09:15-10:00

Aktivitet: Team B, Tema: Variationer; Arbetsstyrka, säsong, rekrytering

Lärare: AA

Övrigt: Alla deltar i sal, examinerande. Exakt 45 min. Ni har ansvar för teknik, fördelning och framförande.

Dag: Torsdag

Datum: 2019-09-26

Tid: 10:15-11:00

Aktivitet: Team C. Tema: Sjukskrivning/Investering

Lärare: AA

Övrigt: Alla deltar i sal, examinerande. Exakt 45 min. Ni har ansvar för teknik, fördelning och framförande.

Dag: Torsdag

Datum: 2019-09-26

Tid: 11:15-12:00

Aktivitet: Team D, Tema: Löneskillnader, ledarskap, diskriminering

Lärare: AA

Övrigt: Alla deltar i sal, examinerande. Exakt 45 min. Ni har ansvar för teknik, fördelning och framförande.

Dag: Torsdag

Datum: 2019-09-26

Tid: 12:00-13:00

Aktivitet: Diskussion - alla grupper

Lärare: AA

Övrigt: Alla deltar i sal, examinerande. Exakt 45 min. Ni har ansvar för teknik, fördelning och framförande.

VECKA 40

Dag: Tisdag

Datum: 2019-10-01

Tid: 14:00-18:00

Aktivitet: Tentamen

Sal: 4, ÖP

Lärare:

Övrigt: Lärare kommer 14.30! Läs igenom allla frågor innan.

Dag: Fredag

Datum: 2019-10-04

Tid: -

Aktivitet: Inlämning av omexaminationsuppgifter

Sal: Tjänsterum

Lärare:

Övrigt: Deadline, för detta moment. Omexamination nästa gång kursen ges (2020).

VECKA 46

Dag: Måndag

Datum: 2019-11-11

Tid: 14:00-18:00

Aktivitet: Omtentamen

Sal: ÖP

Lärare:

Övrigt: