Introduktion till företagsekonomi med inriktning...

Moment: 1 - H18

Momentnamn: Introduktion till företagsekonomi med inriktning...

Kurs: Företagsekonomi

Kurskod(er): 2ÖÄ008

Kursplan(er): 2ÖÄ008

Studenter: Personalvetarprogrammet

Hemsida: www.cambro.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Annika Andersson

E-post: annika.andersson@umu.se

Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat

VECKA 36

Dag: Måndag

Datum: 2018-09-03

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Introduktion och föreläsning Marknadsföring

Sal: Hörsal C

Lärare: AA

Övrigt: Gruppindelning och val av tema på plats

Dag: Tisdag

Datum: 2018-09-04

Tid: 08:15-17:00

Aktivitet: Självständigt lösa uppgifter inför litteraturseminarie 1

Sal: Cambro

Lärare: AA

Övrigt: Uppgiften finns i Cambro. Kompendie i Cambro. Räkneuppgifter 5 och 6 behöver ej lösas,

Dag: Onsdag

Datum: 2018-09-05

Tid: 08:15-10:00

Aktivitet: Litteraturseminarie Grupp AB

Sal: UB338

Lärare: AA

Övrigt: Examinerande, Ta med dina uppgifter på häftat utskrivet papper. . Diskussioner av resultat.

Dag: Onsdag

Datum: 2018-09-05

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Litteraturseminarie Grupp CD

Sal: UB338

Lärare: AA

Övrigt: Examinerande, Ta med dina uppgifter på häftat utskrivet papper. Diskussioner av resultat.

Dag: Torsdag

Datum: 2018-09-06

Tid: 08-17

Aktivitet: Grupparbete startar!

Sal:

Lärare:

Övrigt: Gruppen ansvarar. Boka tid med PA

Dag: Fredag

Datum: 2018-09-07

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Marknadsföring II och PM-instruktioner

Sal: Hörsal B

Lärare: AA

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2018-09-07

Tid: 13-17

Aktivitet: Grupparbete

Sal:

Lärare:

Övrigt: Gruppen ansvarar

VECKA 37

Dag: Måndag

Datum: 2018-09-10

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Investeringskalkyler

Sal: Hörsal C

Lärare: AA

Övrigt: Ta med kompendie och räknare

Dag: Tisdag

Datum: 2018-09-11

Tid: 08:15-10:00

Aktivitet: Räkneseminarie 1 Grupp AB

Sal: UB338

Lärare: AA

Övrigt: Ta med kompendie och räknare. Uppgifterna löses på plats

Dag: Tisdag

Datum: 2018-09-11

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Räkneseminarie 1 Grupp CD

Sal: UB338

Lärare: AA

Övrigt: Ta med kompendie och räknare. Uppgifterna löses på plats

Dag: Onsdag

Datum: 2018-09-12

Tid: 08-17

Aktivitet: Grupparbete

Sal:

Lärare:

Övrigt: Gruppen ansvarar

Dag: Torsdag

Datum: 2018-09-13

Tid: 08:15-10:00

Aktivitet: Räkneseminarie 2 Grupp AB

Sal: UB338

Lärare: AA

Övrigt: Ta med kompendie och räknare. Uppgifterna löses på plats

Dag: Torsdag

Datum: 2018-09-13

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Räkneseminarie 2 Grupp CD

Sal: UB338

Lärare: AA

Övrigt: Ta med kompendie och räknare. Uppgifterna löses på plats

Dag: Torsdag

Datum: 2018-09-13

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Handledning

Sal: S305c

Lärare: AA

Övrigt: Skriv ned frågor innan mötet

Dag: Fredag

Datum: 2018-09-14

Tid: 08-17

Aktivitet: Grupparbete

Sal:

Lärare:

Övrigt: Gruppen ansvarar

VECKA 38

Dag: Måndag

Datum: 2018-09-17

Tid: 08-17

Aktivitet: Grupparbete

Sal:

Lärare:

Övrigt: Gruppen ansvarar

Dag: Tisdag

Datum: 2018-09-18

Tid: 08-17

Aktivitet: Grupparbete

Sal:

Lärare:

Övrigt: Gruppen ansvarar

Dag: Tisdag

Datum: 2018-09-18

Tid: 13:00-17:00

Aktivitet: Skicka in uppgift 3 från räkneseminarie 2

Sal: Cambro

Lärare: AA

Övrigt: Studenternas räkneexempel för peer review

Dag: Onsdag

Datum: 2018-09-19

Tid: 08-17

Aktivitet: Grupparbete

Sal:

Lärare:

Övrigt: Gruppen ansvarar

Dag: Torsdag

Datum: 2018-09-20

Tid: 08:00-12:00

Aktivitet: Handledning

Sal: S305c

Lärare: AA

Övrigt:

Dag: Fredag

Datum: 2018-09-21

Tid: 08-17

Aktivitet: Grupparbete

Sal:

Lärare:

Övrigt: Gruppen ansvarar

VECKA 39

Dag: Måndag

Datum: 2018-09-24

Tid: 08:15-10:00

Aktivitet: Räkneseminarie 3 Grupp AB

Sal: UB338

Lärare: AA

Övrigt:

Dag: Måndag

Datum: 2018-09-24

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Räkneseminarie 3 Grupp CD

Sal: UB338

Lärare: AA

Övrigt:

Dag: Tisdag

Datum: 2018-09-25

Tid: 10:00-15:00

Aktivitet: Samordning i Team A

Sal: s206

Lärare: AA

Övrigt: Lärare besöker er i salen. viktigt använda denna sal.

Dag: Tisdag

Datum: 2018-09-25

Tid: 10:00-15:00

Aktivitet: Samordning i Team B

Sal: s207

Lärare: AA

Övrigt: Lärare besöker er i salen. viktigt använda denna sal.

Dag: Tisdag

Datum: 2018-09-25

Tid: 10:00-15:00

Aktivitet: Samordning i Team C

Sal: s208

Lärare: AA

Övrigt: Lärare besöker er i salen. viktigt använda denna sal.

Dag: Tisdag

Datum: 2018-09-25

Tid: 10:00-15:00

Aktivitet: Samordning i Team D

Sal: s209

Lärare: AA

Övrigt: Lärare besöker er i salen. viktigt använda denna sal.

Dag: Tisdag

Datum: 2018-09-25

Tid: 10:00-10:15

Aktivitet: Inlämning på 2 sätt. Vid tjänsterum och till urkund

Sal: Tjänsterum

Lärare: AA

Övrigt: 10.15 deadline

Dag: Tisdag

Datum: 2018-09-25

Tid: 10:15-12:00

Aktivitet: Handledning inför presentation

Sal: I salarna och tjänsterum

Lärare:

Övrigt: Lärare besöker salen. Om ni behöver, max 2 ur varje team, drop in handledning 11-12 tjänsterum

Dag: Onsdag

Datum: 2018-09-26

Tid: 08-17

Aktivitet: Förberedelse inför presentation inför gäster och näringsliv

Sal:

Lärare:

Övrigt: Kontrollera sal, utrustning m.m. Klocka presentation exakt 45 min.

Dag: Torsdag

Datum: 2018-09-27

Tid: 08:00-12:00

Aktivitet: Presentation av grupparbetet inför gäster och näringsliv

Sal: Hörsal C

Lärare: AA

Övrigt: Inbjudna gäster, ni bjuder in gäster från företag

Dag: Torsdag

Datum: 2018-09-27

Tid: 08:15-09:00

Aktivitet: Team A, Tema, Friskvård, Sjukskrivning

Sal: Hörsal C

Lärare: AA

Övrigt: Alla deltar i sal, examinerande. Exakt 45 minuter. Ni har ansvar för teknik, fördelning och framförande.

Dag: Torsdag

Datum: 2018-09-27

Tid: 09:15-10:00

Aktivitet: Team B, Tema, Kortare arbetsdagar

Sal: Hörsal C

Lärare: AA

Övrigt: Alla deltar i sal, examinerande. Exakt 45 minuter. Ni har ansvar för teknik, fördelning och framförande.

Dag: Torsdag

Datum: 2018-09-27

Tid: 10:15-11:00

Aktivitet: Team C, Tema, Inskolning, felrekrytering, rekrytering

Sal: Hörsal C

Lärare: AA

Övrigt: Alla deltar i sal, examinerande. Exakt 45 minuter. Ni har ansvar för teknik, fördelning och framförande.

Dag: Torsdag

Datum: 2018-09-27

Tid: 11:15-12:00

Aktivitet: Team D, Tema, Kompetensutveckling, ledarskap, jämställdhet

Sal: Hörsal C

Lärare: AA

Övrigt: Alla deltar i sal, examinerande. Exakt 45 minuter. Ni har ansvar för teknik, fördelning och framförande.

Dag: Torsdag

Datum: 2018-09-27

Tid: 12:00-13:00

Aktivitet: Utvärdering och information om poäng PM och presentation.

Sal: Hörsal C

Lärare: AA

Övrigt: Hela gruppen PA

VECKA 40

Dag: Tisdag

Datum: 2018-10-02

Tid: 09:00-13:00

Aktivitet: Tentamen; OBS! Obligatorisk anmälan HÄR, senast 10 dagar innan tentamen. Länken öppnar när kursen börjar.

Sal: 5 ÖP

Lärare: AA

Övrigt: Examinerande

VECKA 41

Dag: Måndag

Datum: 2018-10-08

Tid: 10:00-10:00

Aktivitet: Inlämning av omexaminationsuppgifter

Sal: Tjänsterum, postfack

Lärare: AA

Övrigt: Deadline

VECKA 46

Dag: Måndag

Datum: 2018-11-12

Tid: 14:00-18:00

Aktivitet: Omtentamen; OBS! Obligatorisk anmälan HÄR, senast 10 dagar innan omtentamen. Länken öppnar när första-tentan varit.

Sal: ÖP

Lärare: AA

Övrigt: