Finansiering

Moment: 1 - V20

Momentnamn: Finansiering

Kurs: Företagsekonomi B53 mom 1

Kurskod(er): 2FE014

Kursplan(er): 2FE014

Studenter: Civilekonomprogrammet och fristående kurs

Hemsida: www.cambro.umu.se

Kartor: www.umu.se/om-universitetet/kartor

Lärare: Oscar Stålnacke

Telefon: 090-7866497

E-post: oscar.stalnacke@umu.se

Övrigt: Omtentamen 30/3 sker via Cambro, information kommer i kurssajten

Schema till kursen hittar ni HÄR

Glöm inte att registrera er till kursen.

Information: Det har under 2019 kommit ut en 5e upplaga av boken. Det kommer att gå bra att antingen använda den (ISBN: 9781292304151) eller den 4e upplagan som finns angiven i kursplanen (ISBN: 9781292160160).

Kursplan


Dag

Datum

Tid

Aktivitet

Sal

Lärare

Annat