Instruktioner

Klicka på momentnamnet för att se schemat. I schemat hittar du länk till kursplanen med litteraturlista samt kontaktuppgifter till läraren.

Klicka på bredvid momentnamnet för att komma direkt till kurshemsidan.

Du kan söka efter din föreläsningssal i interaktiva kartan: www.umu.se/om-universitetet/kartor


Visningsval

Visa alla kurser Visa A-kurser Visa B-kurser Visa C-kurser Visa D-kurser Visa gamla kurser

B-kurser


Kursnamn

Momentnamn

www

Trm

Lärare

Studenter

Företagsekonomi B53 mom 1

Finansiering

Hemsida

H19

Anna Thorsell

Fristående kurs, Kostvetarprogrammet

Företagsekonomi B53 mom 2

Räkenskapsanalys och värdering

Hemsida

H19

Torbjörn Bäckström

Fristående

Företagsekonomi B53 mom 3

Entreprenörskap med beslutsstöd

Hemsida

H19

Maria Bengtsson

Företagsekonomi B53 mom 4

Vetenskaplig metod

Hemsida

H19

Ulrica Nylén (UN)
Kursansvarig
Oscar Stålnacke (OS)