Instruktioner

Klicka på momentnamnet för att se schemat. I schemat hittar du länk till kursplanen med litteraturlista samt kontaktuppgifter till läraren.

Klicka på bredvid momentnamnet för att komma direkt till kurshemsidan.

Du kan söka efter din föreläsningssal i interaktiva kartan: www.umu.se/kontakta-oss/kartor/


Visningsval

Visa alla kurser Visa kurser på grundnivå A Visa kurser på grundnivå/fortsättning B Visa kurser på kandidatnivå Visa kurser på masternivå Visa gamla kurser

Kurser på grundnivå/fortsättning B


Kursnamn

Momentnamn

www

Trm

Lärare

Studenter

Företagsekonomi B m1

Finansiering

Hemsida

H21

Anna Thorsell

Fristående kurs

Företagsekonomi B (SM och HLP) mom 1

Ekonomisk styrning

Hemsida

V21

Irina Alexeyeva

2FE104, 2FE105

Företagsekonomi B (SMP och HLP) Mom 2

Finansiering och Riskhantering

Hemsida

V21

Peter Franck

SMP och HLP

Företagsekonomi B moment 4 (CEP/Frist)

Vetenskaplig metod (CEP/Fristående)

Hemsida

V21

Ulrica Nylén
(momentansvarig)
Johan Lidström
Elin Nilsson
Dan Frost
Jonathan Wedman

Civilekonomprogrammet, Fristående kurs

Företagsekonomi B moment 4 (SMP/HLP)

Vetenskaplig metod (SMP/HLP)

Hemsida

V21

Elin Nilsson
(kontaktperson)
Kifle Hamde
Ulrica Nylén
Johan Lidström
Dan Frost

Service Management + Handel och logistik

Företagsekonomi B53 mom 1

Finansiering

Hemsida

V21

Oscar Stålnacke

Civilekonomprogrammet och fristående kurs

Företagsekonomi B53 mom 2

Räkenskapsanalys och värdering

Hemsida

V21

Lars Lindbergh
Leif Karlsson
Peter Gustafsson
Marcus Hammarstedt

Företagsekonomi B53, B72

Entreprenörskap med beslutstöd

Hemsida

V21

Maria Bengtsson
Maxim Vlasov
Tove Näsman
Quang Evansluong

CEP, SM, HL, fristående

International Business Administration B Mod 1

Financial Accounting

Hemsida

V21

Alice Annelin

International Business Administration B mom 2

Foundations of Finance

Hemsida

V21

Rickard Olsson

IBP, Exchange students

International Business Administration B mom 3

Research Methodology in Business Administration

Hemsida

V21

Thomas Biedenbach

International Business Administration B, 30 Credits

Entrepreneurship and Enterprise Resource Planning Systems

Hemsida

V21

Quang Evansluong

Research Methodology in Business Administration B69

Research Methodology in Business Administration B69

Hemsida

V21

Galina Biedenbach