Instruktioner

Klicka på momentnamnet för att se schemat. I schemat hittar du länk till kursplanen med litteraturlista samt kontaktuppgifter till läraren.

Klicka på bredvid momentnamnet för att komma direkt till kurshemsidan.

Du kan söka efter din föreläsningssal i interaktiva kartan: www.umu.se/om-universitetet/kartor


Visningsval

Visa alla kurser Visa A-kurser Visa B-kurser Visa C-kurser Visa D-kurser Visa gamla kurser

B-kurser


Kursnamn

Momentnamn

www

Trm

Lärare

Studenter

Företagsekonomi B (SM och HLP) mom 1

Ekonomisk styrning

Hemsida

V20

Irina Alexeyeva,
Torbjörn Bäckström

2FE 104, 2FE 105

Företagsekonomi B (SM och HLP) mom 1

Finansiering och Riskhantering

Hemsida

V20

Peter Franck

Företagsekonomi B moment 4 (CEP+Frist)

Vetenskaplig metod

Hemsida

V20

Ulrica Nylén
(momentansvarig)
Malin Näsholm
Ulrika Leijerholt
Oscar Stålnacke
Jessica Fahlén

CEP + Fristående kurs

Företagsekonomi B moment 4 (SM+HLP)

Vetenskaplig metod

Hemsida

V20

Ulrika Leijerholt
(momentansvarig)
Kifle Hamde
Oscar Stålnacke
Ulrica Nylén

Service Mgmt + Handel o logistik

Företagsekonomi B53 mom 1

Finansiering

Hemsida

V20

Oscar Stålnacke

Civilekonomprogrammet och fristående kurs

Företagsekonomi B53 mom 2

Räkenskapsanalys och värdering

Hemsida

V20

Peter Frii
(kursansvarig),
Torbjörn Bäckström
och Peter Gustafsson

CEP, Frist m.fl.

Företagsekonomi B53 mom 3

Entreprenörskap med beslutsstöd

Hemsida

V20

Maria Bengtsson
Peter Gustavsson
Lucas Haskell
Maxim Vlasov

International Business Administration B

Entrepreneurship and Enterprise Resource Planning Systems

Hemsida

V20

Angelos Kostis
Tatbeeq Raza-Ullah

IBP, exchange students

International Business Administration B mom 2

Foundations of finance

Hemsida

V20

Rickard Olsson

IBP, Exchange students

International Business Administration B mom 3

Research Methodology in Business Administration

Hemsida

V20

Thomas Biedenbach

International Business Administration mom 1

Financial Accounting

Hemsida

V20

Alice Annelin

Research Methodology in Business Administration B69

Research Methodology in Business Administration B69

Hemsida

V20

Galina Biedenbach,
Ulrika Leijerholt