Instruktioner

Klicka på momentnamnet för att se schemat. I schemat hittar du länk till kursplanen med litteraturlista samt kontaktuppgifter till läraren.

Klicka på bredvid momentnamnet för att komma direkt till kurshemsidan.

Du kan söka efter din föreläsningssal i interaktiva kartan: www.umu.se/om-universitetet/kartor


Visningsval

Visa alla kurser Visa A-kurser Visa B-kurser Visa C-kurser Visa D-kurser Visa gamla kurser

A-kurser


Kursnamn

Momentnamn

www

Trm

Lärare

Studenter

Företagsekonomi A för PA

Personalekonomi

Hemsida

H20

Annika Andersson
Anna Thorsell

PA-studenter

Företagsekonomi A mom 2

Organisation

Hemsida

H20

Annika Andersson
Kiflemariam Hamde

Civilekonomer, fristående

Företagsekonomi A SMP & HLP mom 3

Organisation

Hemsida

H20

Annika Andersson

HLP SMP

Företagsekonomi A SMP & HLP mom 4

Ledarskap

Hemsida

H20

Annika Andersson
Kiflemariam.hamde

Service M, Handels & Logistik, Gastronomi, Turism

Företagsekonomi A SMP mom 1

Introduktion till en servicelogik

Hemsida

H20

Sofia Isberg

Service Managementprogrammet

Företagsekonomi A1:1

Marknadsföring mom 1

Hemsida

H20

Philip Roth
Jan-Erik Jaensson

Ledarskap och ledarskapsutveckling

Ledarskap och ledarskapsutveckling

Hemsida

H20

Tomas Blomquist
Philip Roth
Dan Frost

Fristående kurs NÄT

Att leda och driva projekt

Att leda och driva projekt

Hemsida

V20

Niklas Schmidt

Fristående kurs (NÄT)

Entreprenörskap och affärsutveckling

Entreprenörskap och affärsutveckling

Hemsida

V20

Lucas Haskell
Ivan Riumkin

2FE176

Företagsekonomi A

Marknadsföring

Hemsida

V20

Sofia Isberg
(momentansvarig)
Dan Frost

Fristående, Industriell ekonomi, MKV, IVP

Företagsekonomi A

Organisation

Hemsida

V20

Annika Andersson

Kostvet, Sam

Företagsekonomi A

Externredovisning

Hemsida

V20

Peter Franck

Företagsekonomi A

Ekonomistyrning

Hemsida

V20

Torbjörn Bäckström

Fristående, IVP

Företagsekonomi A 1:2 - Ekonomistyrning-nät

Ekonomistyrning - Nätkurs

Hemsida

V20

Torbjörn Bäckström

Fristående

Företagsekonomi A1:2 - Nätkurs

Externredovisning - Nätkurs

Hemsida

V20

Peter Franck

Industriell ekonomi A

Industriell ekonomi

Hemsida

V20

Torbjörn Bäckström

Fristående

Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling (NÄT)

Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling (NÄT)

Hemsida

V20

Johan Lidström

Naturguide, Fristående kurs (NÄT)uide

Ledarskap och ledarskapsutveckling

Ledarskap och ledarskapsutveckling

Hemsida

V20

Tomas Blomquist
Kifle Hamde
Dan Frost

Fristående kurs nät

Projektledning och organisering

Projektledning och organisering

Hemsida

V20

Markus Hällgren