Instruktioner

Klicka på momentnamnet för att se schemat. I schemat hittar du länk till kursplanen med litteraturlista samt kontaktuppgifter till läraren.

Klicka på bredvid momentnamnet för att komma direkt till kurshemsidan.

Du kan söka efter din föreläsningssal i interaktiva kartan: www.umu.se/om-universitetet/kartor


Visningsval

Visa alla kurser Visa A-kurser Visa B-kurser Visa C-kurser Visa D-kurser Visa gamla kurser

A-kurser


Kursnamn

Momentnamn

www

Trm

Lärare

Studenter

Företagsekonomi A för PA

Personalekonomi

Hemsida

H20

Annika Andersson
Anna Thorsell

PA-studenter

Företagsekonomi A mom 2

Organisation

Hemsida

H20

Annika Andersson
Kiflemariam Hamde

Civilekonomer, fristående

Företagsekonomi A SMP & HLP mom 3

Organisation

Hemsida

H20

Annika Andersson

HLP SMP

Företagsekonomi A SMP & HLP mom 4

Ledarskap

Hemsida

H20

Annika Andersson
Kiflemariam.hamde

Service M, Handels & Logistik, Gastronomi, Turism

Företagsekonomi A SMP mom 1

Introduktion till en servicelogik

Hemsida

H20

Sofia Isberg

Service Managementprogrammet

Företagsekonomi A1:1

Marknadsföring mom 1

Hemsida

H20

Philip Roth
Jan-Erik Jaensson

Ledarskap och ledarskapsutveckling

Ledarskap och ledarskapsutveckling

Hemsida

H20

Tomas Blomquist
Philip Roth
Dan Frost

Fristående kurs NÄT

Att leda och driva projekt

Att leda och driva projekt

Hemsida

V20

Niklas Schmidt

Fristående kurs (NÄT)

Entreprenörskap och affärsutveckling

Entreprenörskap och affärsutveckling

Hemsida

V20

Lucas Haskell
Ivan Riumkin

2FE176

Företagsekonomi A

Marknadsföring

Hemsida

V20

Sofia Isberg
(momentansvarig)
Dan Frost

Fristående, Industriell ekonomi, MKV, IVP

Företagsekonomi A

Organisation

Hemsida

V20

Annika Andersson

Kostvet, Sam

Företagsekonomi A

Externredovisning

Hemsida

V20

Peter Franck

Företagsekonomi A

Ekonomistyrning

Hemsida

V20

Torbjörn Bäckström

Fristående, IVP

Företagsekonomi A 1:2 - Ekonomistyrning-nät

Ekonomistyrning - Nätkurs

Hemsida

V20

Torbjörn Bäckström

Fristående

Företagsekonomi A1:2 - Nätkurs

Externredovisning - Nätkurs

Hemsida

V20

Peter Franck

Industriell ekonomi A

Industriell ekonomi

Hemsida

V20

Torbjörn Bäckström

Fristående

Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling (NÄT)

Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling (NÄT)

Hemsida

V20

Johan Lidström

Naturguide, Fristående kurs (NÄT)uide

Ledarskap och ledarskapsutveckling

Ledarskap och ledarskapsutveckling

Hemsida

V20

Tomas Blomquist
Kifle Hamde
Dan Frost

Fristående kurs nät

Projektledning och organisering

Projektledning och organisering

Hemsida

V20

Markus Hällgren


B-kurser


Kursnamn

Momentnamn

www

Trm

Lärare

Studenter

Företagsekonomi B (SM och HLP) mom 1

Ekonomisk styrning

Hemsida

V20

Irina Alexeyeva,
Torbjörn Bäckström

2FE 104, 2FE 105

Företagsekonomi B (SM och HLP) mom 1

Finansiering och Riskhantering

Hemsida

V20

Peter Franck

Företagsekonomi B moment 4 (CEP+Frist)

Vetenskaplig metod

Hemsida

V20

Ulrica Nylén
(momentansvarig)
Malin Näsholm
Ulrika Leijerholt
Oscar Stålnacke
Jessica Fahlén

CEP + Fristående kurs

Företagsekonomi B moment 4 (SM+HLP)

Vetenskaplig metod

Hemsida

V20

Ulrika Leijerholt
(momentansvarig)
Kifle Hamde
Oscar Stålnacke
Ulrica Nylén

Service Mgmt + Handel o logistik

Företagsekonomi B53 mom 1

Finansiering

Hemsida

V20

Oscar Stålnacke

Civilekonomprogrammet och fristående kurs

Företagsekonomi B53 mom 2

Räkenskapsanalys och värdering

Hemsida

V20

Peter Frii
(kursansvarig),
Torbjörn Bäckström
och Peter Gustafsson

CEP, Frist m.fl.

Företagsekonomi B53 mom 3

Entreprenörskap med beslutsstöd

Hemsida

V20

Maria Bengtsson
Peter Gustavsson
Lucas Haskell
Maxim Vlasov

International Business Administration B

Entrepreneurship and Enterprise Resource Planning Systems

Hemsida

V20

Angelos Kostis
Tatbeeq Raza-Ullah

IBP, exchange students

International Business Administration B mom 2

Foundations of finance

Hemsida

V20

Rickard Olsson

IBP, Exchange students

International Business Administration B mom 3

Research Methodology in Business Administration

Hemsida

V20

Thomas Biedenbach

International Business Administration mom 1

Financial Accounting

Hemsida

V20

Alice Annelin

Research Methodology in Business Administration B69

Research Methodology in Business Administration B69

Hemsida

V20

Galina Biedenbach,
Ulrika Leijerholt


C-kurser


Kursnamn

Momentnamn

www

Trm

Lärare

Studenter

Redovisning C

Redovisningsteori och praxis

Hemsida

H20

Stefan Sundgren

Analysis of Business Culture

Analysis of Business Culture

Hemsida

V20

Christopher Nicol

Entrepreneurial Financial Management

Entrepreneurial Financial Management

Hemsida

V20

Anna Thorsell

Financial Markets and Institutions m1

Financial Markets and Institutions

Hemsida

V20

Catherine Lions

24437, A2439

Financial Markets and Institutions m2

Financial Planning

Hemsida

V20

Catherine Lions

24437, A2439

Leadership, Negotiation and Decision Making

Leadership, Negotiation and Decision Making

Hemsida

V20

Christopher Nicol

Logistik & Supply Chain Management

Logistik & Supply Chain Management C

Hemsida

V20

Lars Silver
(kursansvarig)
Rolf Medina

HLP, Industriell ekonomi

Redovisning C m1

Redovisningsteori och praxis

Hemsida

V20

Stefan Sundgren

Redovisning C m2

Koncernredovisning

Hemsida

V20

Peter Frii
(Kursansvarig)
Tobias Svanström

Service marketing, Marketing ethics and sustainability m1

Service Marketing

Hemsida

V20

Gert-Olof Boström

Service marketing, Marketing ethics and sustainability m2

Marketing Ethics and Sustainability

Hemsida

V20

Jan Bodin
Ulrika Leijerholt
Vladimir Vanyushyn


D-kurser


Kursnamn

Momentnamn

www

Trm

Lärare

Studenter

Accounting Auditing and Control D

Advanced Management Accounting mom2

Hemsida

H20

Catherine Lions

Consumer behavior and marketing strategy D

Marketing Strategy

Hemsida

H20

Ulrika Leijerholt

24001HT20, A2410HT20, A2412HT20, 24060HT20

Current trends and a minor in...

Research Methodology in Business Research

Hemsida

H20

Ulrica Nylén

2nd year master programs

Strategic Business Development D

Perspectives on Strategy mom 1

Hemsida

H20

Zsuzsanna Vincze

Corporate Governance

Corporate Governance

Hemsida

V20

Siarhei Manzhynski,
Catherine Lions
(guest lecturer)

Innovation Management

Innovation Management

Hemsida

V20

Zsuzsanna Vincze

New Product Innovation

New Product Innovation

Hemsida

V20

Jan Bodin
Thomas Biedenbach

New Venture Creation

New Venture Creation

Hemsida

V20

Sujith Nair
Medhanie Gaim

Operations Management

Operations Management

Hemsida

V20

Tomas Blomquist
Siarhei Manzhynski
Rolf Medina
Dan Frost