Instruktioner

Klicka på momentnamnet för att se schemat. I schemat hittar du länk till kursplanen med litteraturlista samt kontaktuppgifter till läraren.

Klicka på bredvid momentnamnet för att komma direkt till kurshemsidan.

Du kan söka efter din föreläsningssal i interaktiva kartan: www.umu.se/om-universitetet/kartor


Visningsval

Visa alla kurser Visa A-kurser Visa B-kurser Visa C-kurser Visa D-kurser Visa gamla kurser

A-kurser


Kursnamn

Momentnamn

www

Trm

Lärare

Studenter

Företagsekonomi A

Ledarskap

Hemsida

H19

Annika Andersson
Kiflemariam Hamde

Service Man, HLP, Gastronomi, Turism

Företagsekonomi A med inriktning mot PA

Introduktion till företagsekonomi

Hemsida

H19

Annika Andersson

PA-studenter

Ledarskap och ledarskapsutveckling

Ledarskap och ledarskapsutveckling

Hemsida

H19

Tomas Blomquist
Dan Frost

Fristående kurs (NÄT)

Organisation HLSMP

Organisation

Hemsida

H19

Annika Andersson

Service Management & Handels och Logistikprogramme

Entreprenörskap och affärsutveckling

Entreprenörskap och affärsutveckling

Hemsida

V19

Lucas Haskell
(kursansvarig)
Sergio Alves

2FE176 TYCIE

Företagsekonomi A

Marknadsföring

Hemsida

V19

Sofia Isberg
(momentansvarig)
Dan Frost

Fristående, Industriell ekonomi, MKV, IVP

Företagsekonomi A

Organisation

Hemsida

V19

Ulrica Nylén (UN)

Frist. + Kostv. + Samhv.

Företagsekonomi A

Extern Redovisning

Hemsida

V19

Peter Franck
Sofia Långström

Företagsekonomi A

Ekonomistyrning

Hemsida

V19

Torbjörn Bäckström

Fristående, IVP

Företagsekonomi A 1:2 mom1

Extern redovisning

Hemsida

V19

Ann-Christin
Häggqvist

Nätbaserad halvfartskurs

Företagsekonomi A 1:2 mom2

Ekonomistyrning-nät

Hemsida

V19

Torbjörn Bäckström,
Alice Annelin och
Peter Franck

Nätbaserad halvfartskurs

Industriell ekonomi

Industriell ekonomi

Hemsida

V19

Torbjörn Bäckström

Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling

Introduktion till företagsekonomi och affärsutveckling

Hemsida

V19

Erik Lindberg

Naturguide, fristående (NÄT)

Projektledning & Organisering

Projektledning & Organisering

Hemsida

V19

Markus Hällgren

TYCIE


B-kurser


Kursnamn

Momentnamn

www

Trm

Lärare

Studenter

Företagasekonomi B (SM och HLP)

Finansiering och Riskhantering

Hemsida

V19

Peter Franck
Torbjörn Bäckström

Företagsekonomi B

Entreprenörskap med beslutsstöd

Hemsida

V19

Jessica Eriksson
(kursansvarig
lärare)
Sergio Alves
Johan Lidström
Maxim Vlasov
Annika Andersson
(affärssystemsövning
)

CEP, HLP, SMP. fristående kurs

Företagsekonomi B

Vetenskaplig metod

Hemsida

V19

Ulrica Nylén,
kursansvarig (UN)
Ulrika Leijerholt
(UL)
Malin Näsholm (MN)
Oscar Stålnacke (OS)

CEP, SMP, HLP, Fristående

Företagsekonomi B (SM och HLP) mom 1

Ekonomisk styrning

Hemsida

V19

Torbjörn Bäckström
Ann-Christin
Häggqvist

SM/HLP

Företagsekonomi B53 mom 1

Finansiering

Hemsida

V19

Oscar Stålnacke

Civilekonomprogrammet och fristående kurs

Företagsekonomi B53 mom 2

Räkenskapsanalys och värdering

Hemsida

V19

Lars Lindbergh
Torbjörn Bäckström

International Business Administration B mom 1

Financial Accounting

Hemsida

V19

Irina Alexeyeva

International Business Administration B mom 2

Foundations of finance

Hemsida

V19

RO

IBP, exchange students

International Business Administration B mom 3

Research Methodology in Business Administration

Hemsida

V19

Thomas Biedenbach
(course
responsible)
Ivan Riumkin

International Business Administration B mom 4

Entrepreneurship and Enterprise Resource Planning Systems

Hemsida

V19

Tatbeeq Raza Ullah
Angelos Kostis

Research Methodology in Business Administration B69

Research Methodology in Business Administration B69

Hemsida

V19

Galina Biedenbach
Ulrika Leijerholt


C-kurser


Kursnamn

Momentnamn

www

Trm

Lärare

Studenter

Redovisning C

Redovisningsteori och praxis

Hemsida

H19

Stefan Sundgren

Analysis of Business Culture

Analysis of Business Culture

Hemsida

V19

Christopher Nicol

Entrepreneurial financial Management

Entrepreneurial financial Management

Hemsida

V19

Anna Thorsell

Financial Markets, Institutions and Financial Planning C m1

Financial Markets and Institutions

Hemsida

V19

Catherine Lions

Financial Markets, Institutions and Financial Planning C m2

Financial Planning

Hemsida

V19

Catherine Lions
Anna Thorsell

Leadership, Negotiation and Decision Making

Leadership, Negotiation and Decision Making

Hemsida

V19

Christopher Nicol

Logistik och Supply Chain Management I

Logistik och Supply Chain Management I

Hemsida

V19

Lars Silver
Rolf Medina

HLP, Civ ing IndEk

Redovisning C mom 1

Redovisningsteori och praxis

Hemsida

V19

Stefan Sundgren

Redovisning C mom 2

Koncernredovisning

Hemsida

V19

Tobias Svanström
Peter Franck

Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability m1

Service Marketing

Hemsida

V19

gert-olof boström

Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability m2

Marketing Ethics and Sustainability

Hemsida

V19

Jan Bodin
Vladimir Vanyushyn


D-kurser


Kursnamn

Momentnamn

www

Trm

Lärare

Studenter

Corporate Governance

Corporate Governance

Hemsida

V19

Siarhei Manzhynski
(responsible for the
course), Catherine
Lions (guest
lecturer), Ivan
Monich (guest
lecturer)

master, prof. degree pro. exchange

Innovation Management

Innovation Management

Hemsida

V19

Zsuzsanna Vincze,
Sujith Nair

New Product Innovation

New Product Innovation

Hemsida

V19

Jan Bodin
Thomas Biedenbach

New Venture Creation

New Venture Creation

Hemsida

V19

Sujith Nair;
Medhanie Gaim;
Zsuzsanna Vincze;
Herman Stal

master, prof. degree pro. exchange

Operations Management

Operations Management

Hemsida

V19

Tomas Blomquist
Sujith Nair